Att köpa

Frågebanken 300 kronor.

Frågebanken 300 kronor.

Beställning av Frågebanken går till så att du sätter in 300:- kr på förbundets plusgiro 17 71 99-7. När pengarna finns på kontot kommer boken till dig med vanlig post. Ange Frågebank på betalningen och glöm inte namn och adress som boken ska skickas till.