Forskning

Internationell forskning styrker god verkan
Visste du att det finns tusentals studier över akupunktur världen över. Bland annat genom databanken PubMed kan olika forskningsrapporter eftersökas. Oftast finns en kort sammanfattning som kan läsas efter varje sök. Akupunkturbehandling frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas – jämvikt. Bl a påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har även en tydlig lugnande verkan. Ingen kan förklara akupunkturens mekanismer helt men att akupunktur påverkar kroppen står helt klart.

Världshälsoorganisationen, WHO,  listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier. Klicka på länken nedan.
http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf

Läs mer om WHOs arbete här:
WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023

 

Forskning och projekt i Sverige
Ett mindre antal studier har utförts i Sverige av varierat slag. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU har fastslagit att akupunktur i de studier som studerats har med största evidens visat sig hjälpa mot smärta.
Vi inom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin strävar efter att forskning och projekt upprättas över traditionell kinesisk akupunktur. Detta både genom allmänna medel och privata donerade medel på ett stort antal sjukdomar och symtom utöver enbart smärta.
Inom svenska vård har fokus legat på smärta. Vårt förbund och medlemmar har under årtiondena påpekat att traditionell kinesisk akupunktur behandlar vidare än enbart smärta. Sjukdomsbehandling vid ett flertal sjukdomar och förebyggande behandling är lika stora områden anser vi. Detta börjar uppmärksammas internationellt och Sverige (inom landstinget) bör omvärdera akupunktur och undersöka dess breda potential. Även utbildningsmässigt bör en högskola upprättas anser vi med tillhörande forskningsstudier.

Jämförande studier mellan olika behandlingsmetoder inom landstinget och kinesisk akupunktur på olika patientgrupper är en väg för utvärdering av kinesisk akupunktur. Socioekonomiska utvärderingar är en väg för utvärdering av kinesisk akupunktur. Exempelvis hur många som kan återgå från sjukskrivning genom att jämföra behandling med landstingets sensoriska stimulering eller traditionell kinesisk akupunktur. Även jämförande studier mellan kinesisk akupunktur och konventionell kemisk läkemedelsbehandling kan utvärderas.

För kontakt gällande samarbete kring forskning och projekt
hänvisas till förbundssekreteraren på info@akupunkturforbundet.se

Just nu pågår ett spännande forskningsprojekt över exeptionella sjukdomsförlopp där du som akupunktör kan delta och rapportera behandlingserfarenheter. Klicka här för att läsa mer.