Länkar

Europeiska akupunkturförbund

ETCMA  The European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) is an umbrella organisation for professional associations that represent different fields within traditional Chinese medicine (TCM).

NNH Norske Naturterapeuter Hovedorganisasjon, Norge.

Akupunkturforeningen, Norge.

PA Praktiserande Akupunktörer, Danmark.

FinnAcu The Finnish Traditional Chinese Medicine Society of Acupuncture and Herbs, Finland.

 

Tidskrifter och online-tidningar

The Journal of Chinese Medicine

Chinese Medicine Times

Acupuncture Today Online tidning.

 

Intressanta hemsidor om akupunktur

Acufinder Allt om TCM and akupunktur.

Acupuncture.com Ledande sajt om akupunktur.Kinesisk örtterapi

Yin Yang House

TKÖT  Traditionell Kinesisk Ört Terapi

 

Leverantörer

TCM products Norden

TCM Nordic

Hegu

Nålbolaget

Acunordic

 

Forskningsrapporter

PubMed  comprises more than 21 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books.

 

Övrigt

Hela Barn  arbetar för att barn under åtta år ska få tillgång till komplementär- och alternativmedicinsk (CAM) vård och behandling i Sverige. I samtliga länder i Europa är det naturligt och tillåtet att söka en CAM-terapeut för sitt barn oavsett ålder. Detta bör vara möjligt i Sverige också.

Landstingets broschyr om komplementär- och alternativmedicinens roll vid cancer