Länkar

ETCMA  The European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) is an umbrella organisation for professional associations that represent different fields within traditional Chinese medicine (TCM).

NNH Norske Naturterapeuter Hovedorganisasjon, Norge.

Akupunkturforeningen, Norge.

PA Praktiserande Akupunktörer, Danmark.

FinnAcu The Finnish Traditional Chinese Medicine Society of Acupuncture and Herbs, Finland.

WHO Världshälso organisationens lista på sjukdomar och åkommor som kan behandlas med akupunktur.

WHO – Traditional Medicines Världshälsoorganizationen WHO – Traditionell medicin startsida.

WHO- Traditional Medicine Strategy 2014 -2023 pdf

The Journal of Chinese Medicine

Chinese Medicine Times

Acufinder Allt om TCM and akupunktur.

Acupuncture.com Ledande sajt om akupunktur.

TKÖT  Traditionell Kinesisk Ört Terapi

Acupuncture Today Online tidning.

European Journal of Oriental Medicine (EJOM) The journal of the British Acupuncture Council.

PubMed  comprises more than 21 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books.

Hela Barn  arbetar för att barn under åtta år ska få tillgång till komplementär- och alternativmedicinsk (CAM) vård och behandling i Sverige. I samtliga länder i Europa är det naturligt och tillåtet att söka en CAM-terapeut för sitt barn oavsett ålder. Detta bör vara möjligt i Sverige också.

Landstingets broschyr om komplementär- och alternativmedicinens roll vid cancer