Medlemsförmåner

Förmåner som ingår i årsavgiften för alla aktiva medlemmar i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

  • Medlemmar erbjuds två dagars fortbildningsseminarium två gånger per år. Välkända internationella föreläsare i ämnet akupunktur, traditionell kinesisk medicin föreläser samt ger olika workshops. (Värde per år är 6.800 kronor!) Klicka här för att se en lista med alla fantastiska föreläsare som gästat våra seminarier genom åren!
  • Ansvars och patientskadeförsäkring. Alla aktiva medlemmar måste ha en heltäckande ansvars- och patientskadeförsäkring. Den är obligatorisk och tillhandahålls genom förbundet.
  • Medlemstidningen Akupunktören med aktuell information bl a om förbundets och styrelsens arbete gentemot myndigheterna med att få akupunktörerna erkända som en yrkeskår, rättvis moms, spridande av TKM till allmänheten, intressanta artiklar mm.
  • Möjlighet att delta i intern Forum via Facebook för att byta erfarenheter och få behandlingstips av kollegor.
  • Möjlighet att beställa ett Auktorisationskort som påvisar dit medlemskap och din kompetens.
  • Marknadsföring av alla medlemmar på vår hemsida i medlemsregistret.
  • Tillgång till broschyrer om akupunktur och förbundet.
  • Förbundet har ett kansli som tar emot telefon samtal samt email från allmänheten, myndigheter och medlemmar.
  • Som medlem får du också tillgång till ett nätverk av andra tkm akupunktörer runt om i Sverige.
  • Genom förbundet kan Du också teckna en mycket förmånlig praktik/företagsförsäkring. Det är frivilligt och ingår inte i medlemsavgiften.

Medlemsavgiften år 2015 för aktiv medlem är 4000 kr, som uppdelas på två delbetalningar januari (2500 kr) & maj (1500 kr).
För studerandemedlemmar är avgiften 1.000 kr per år.

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin är anslutet till
ETCMA – European Traditional Chinese Medicine Association och
WFAS – The World Federation of Acupuncture and Moxibution Societies.