Akupunktur kan öka chansen att bli gravid | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av Emelie Lindgren i Dagens Nyheter 12/2 2008
Forskare föreslår att akupunktur kan öka chansen att bli gravid vid provrörsbefruktning. Specialister är positiva, men än finns inga bevis, skriver USA Today.

Enligt en amerikansk undersökning kan den gamla akupunkturtekniken vara ett billigt, säkert och effektfullt sätt att bättra på chanserna att lyckas med en provrörsbefruktning.

Undersökningen utfördes vid University of Maryland School of Medicine och finansierades av en statlig organisation. Resultaten av studien publicerades i British medical journal, BMJ, i förra veckan. Enligt studien bör behandlingen utföras på kvinnan strax före eller efter det att embryona placeras i livmodern. Effekten är långtifrån bevisad och består än så länge bara av teorier kring hur och varför akupunktur skulle fungera.

Specialister inom fertilitetsområdet hoppas att denna relativt billiga och enkla behandling ska visa sig vara ett användbart komplement vid sidan av traditionella metoder.
– Det tas allt mer på allvar inom vårt område och allt fler doktorer övar på det, sa doktor William Gibbons till USA Today, som driver en fertilitetsklinik i Baton Rouge och är före detta vd för Society for Assisted Reproductive Technology.
– Jag har inte sett några bevis … Men vi skulle inte alls ha något emot om det visade sig fungera, sa han.

Akupunktur innebär att mycket tunna nålar placeras på specifika punkter på kroppen för att kontrollera smärta och för att minska stress.

Eric Manheimer ledde arbetet med undersökningen. Han menar att fertilitetsbehandlingen är tänkt att öka blodtillförseln till livmodern, minska spänningar i livmoderhalsen och hämma bråk- eller flyktstresshormoner, som kan göra det svårare att implantera ett embryo.

Emelie Lindgren
Publicerad: |2008-02-12|

X