Akupunktur måste ingå i det fria vårdvalet!

8 april 2013
Kategori:
Nyheter
Comments: Kommentarer inaktiverade för Akupunktur måste ingå i det fria vårdvalet!

 

Akupunktur måste ingå i det fria vårdvalet!
Av Gotlands Tidningar Hanna Angerud För Svenska Akupunktur förbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

 

Under Almedalsveckan kommer ett antal seminarier att beröra VÅRDVAL och VALFRIHET I VÅRDEN. Så till exempel tidskriften Dagens Medicin, politiska partier,  SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), och organisationer med skolmedicinsk bakgrund.

Termen VÅRDVAL har använts av såväl politiker som olika aktörer, det oavsett om de gillat modellen eller inte.
Begreppet VÅRDVAL verkar ju bjuda in till en möjlighet att …. ja just att välja.  Det är dock en sanning med modifikation. Inom vårdvalet ingår det som redan innan har funnits inom primärvården, jag kan välja vilken doktor som jag önskar ska hantera min sjukskrivning eller receptförskrivning.

Om man av olika skäl anser sig må bra av andra insatser, som massage för en stel nacke eller akupunktur för att hantera svåra menssmärtor, så är inte Vårdvalet fritt.  I valet som existerar ingår behandling med medikamenter som paracetamol m.fl., kanske något som minskar symptom, men ändå bara maskerar smärtorna.

Det FRIA VÅRDVALET skulle kunna innebära en möjlighet att kunna välja att prova olika former av behandling, utfört oftast utan medikamenter, som akupunktur eller massage och som sällan ger någon form av biverkning, och som dessutom är miljövänligt.

Akupunktur finns redan inom vården, men den akupunktur som tillåts är en förenkling av den som skulle kunna beskrivas som den äkta akupunkturen.  Förenkling så tillvida att alla individer ses som exakt lika, att orsakerna till besvär är samma för alla och att just därför blir också punktval och behandlingsprinciper lika oavsett om du är gammal eller ung, oavsett om du är sprudlande och full av energi eller anemisk och trött vilket beror på att den västerländska traditionen av vetenskap förutsätter det.  Den traditionella, eller äkta, akupunkturen utövas inte så. Den ser var och en som en enskild individ, är medveten om att det vi möter under dagen påverkar vårt mående, liksom livsvanor som kost och sömn för att bara nämna några faktorer. Våra förutsättningar skiljer sig åt redan från födseln, vare sig vi vill se det eller inte.  Detta ställningstagande sker med hänvisning till forskning och beprövad erfarenhet, men det handlar snarare om ekonomi och ideologi. En reduktionistisk vetenskapssyn står mot ett holistisk synsätt. Det reduktionistiska som beskriver människan som en kopierad maskin snarare än en unik levande varelse. En forskningstradition som begränsar forskningen till det som går att kategorisera i en av tidigare forskare förutbestämda förutsättningar. Synd.

Att behandla svåra menssmärtor kan kräva tuff och oftast långvarig medicinering om man inte hittar roten till problemet.  Men det skulle också kunna vara så att rätt behandling kan minska smärtan samt eliminera det som orsakar den. Tyvärr får allmänheten aldrig information om detta, eftersom forskning som bygger på andra traditioner än den västerländskt medicinska hindras av ekonomiska förutsättningar, lobbygrupper etc. Vi som arbetar med akupunktur inom Traditionell kinesisk medicin (TKM) vet dock att det går att nå långt med några få behandlingar. För någon tar det bara ett fåtal behandlingar, men då vi är unika kan det för andra kräva några fler.

Ett annat problem som nämnts i sammanhanget är att utbildningsnivån för terapeuterna varierar påtagligt. Det håller Svenska Akupunkturförbundet med om. För att inte vem som helst ska kunna kalla sig för akupunktör och för att patienterna ska kunna veta att deras terapeut har en säkerställd utbildningsnivå har vi fört fram behovet av en skyddad yrkestitel.  Detta för att vem som helst genom att köpa några nålar kan kalla sig akupunktör. Idag finns det personer som gör just detta, kompletterar andra behandlingssätt med nålar och sedan kallar sig själva för akupunktör.

Ytterligare en faktor som hindrar fritt val är prisbilden. Den förenklade akupunktur som leg. vårdpersonal utför är momsbefriad och högkostnadskort/frikort gäller, medan den mer individuellt inriktade akupunktur som TKM akupunktörer ger är belagd med moms samt betalas av patienten själv. Det är självklart det påverkar priset och valmöjligheten för patienten. Den med kärv ekonomi kanske måste välja en alvedontablett.

I skattereglementen fastställs det att sjukvårdande behandling är momsbefriad, men ännu omfattar det endast den förenklade akupunkturen. Den mer omfattande som möter människan där hon är i sin livssituation erbjuds inte till det stora flertalet.

I vårt samhälle finns bilden av monopolisering.  Det finns klart olika villkor för att agera på den svenska vårdmarknaden.  Här prioriteras helt klart en förenklad modell med resultat som kan vara tvetydiga, gentemot en modell där individen sätts i centrum.  Det vore inte för tidigt att se över konkurrenssituationen även inom detta område.

Sammanfattningsvis:

Via en skyddad yrkestitel för TKM akupunktörer, kan patienterna känna en trygghet att hennes terapeut har den utbildningen som krävs för att båda förstå och utföra äkta akupunktur.

Det Fria Vårdvalet lever idag inte upp till sitt namn. Ett fritt Vårdval borde innefatta även val av alternativa behandlingsformer som TKM akupunktur. Detta innebär möjligheten till att ta emot remisser från vårdinstanser. Samarbete mellan olika aktörer är naturligtvis en förutsättning. Då först har patienten ett Fritt Vårdval.

Skattereglementen anser sjukvårdande behandling ska vara momsbefriad. TKM akupunktur är sjukvårdande behandling och därför bör  den vara momsbefriad.

Möt oss under Almedalsveckan! Vi finns på Donners Plats nr 10.

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin
Ordförande  Mats Fredland        Styrelseledamot Hanna W Angerud

Box 882
101 37 Stockholm

Telefon: 08-600 02 30  , 0735- 84 71 81
E-post: info@akupunkturforbundet.se
www.akupunkturforbundet.se

Publicerad 2012-07-06 | Klicka här, länk till artikel |

 

 

Comments are closed.