Årsmöte & seminarium 2015!

Årsmöte & Seminarium 21-22 mars 2015
Plats : Radisson Blu Royal Viking Hotel i Stockholm
Föreläsare: Miguel Rodriguez Wadman
Ämne: Xin Ping Terapi

 

Valberedningen 2015
Sammankallande:  Roger Svensson roger@curado.se  0706-62 36 36
Maria Mellander maria.mellander@hotmail.com   0704-15 41 57

Motioner
Sista inlämnings datum för motioner är 20 februari 2015, för att kunna tagas upp på Svenska Akupunkturförbundets årsmöte 21 mars 2015. (Stadgarna säger att motioner skall senast inkomma 30 dagar före årsmötet för att gälla och tagas upp.) Motioner skickas till info@akupunkturforbundet.se  eller Svenska Akupunkturförbundet Box 882 101 37  Stockholm.

 

XIN PING TERAPI  är den gyllene vägen för att få igång kroppens egna läkande mekanismer, självkännedom, skapa inre lugn och frid.

I väst har vi utvecklat många psykologiska metoder och det har man även gjort i Kina. Viktigaste skillnaden är att i Kina är psyket och kroppen en enhet och oskiljaktiga .Man kan behandla psyket via kroppen eller kroppen via psyket.

XIN PING ideogrammet består av två tecken, det övre är XIN: hjärtat , den undre PING :lugn ,stillhet. Tecknet representerar en  av de viktigaste principerna i människans liv ,det fridfulla sinnet, grunden för all välbefinnande ,självläkning och klarseende .

XIN PING är en helt unik kinesisk terapeutisk metod. Metoden bygger på principen att våra känslor påverkar hur vi tänker . Hur vi tänker påverkar våra känslor. Kroppen påverkar känslorna, känslorna påverkar kroppen.

XIN PING kan bäst beskrivas som en fysiologisk emotionell metod och bygger på mångtusenåriga kinesiska medicinska principer . Den kanske viktigaste principen är att starka negativa upplevelser  sätter igång sjukdomsprocesser .

 

Miguel Rodriguez Wadman

Miguel Rodriguez Wadman

Miguel har alltid haft ett brinnande intresse för människans väsen, vilket har lett till en lång yttre och inre resa och mött mycket inflytelserika läromästare på vägen.  Studierna i TCM kom att bli livsavgörande för insikten att den Traditionella Kinesiska Medicinen innehåller koder för människans autentiska frigörelse.

För Miguel handlar dessa koder om att hitta hem, tillbaka till den ursprungliga människan och just detta är den nuvarande uppgiften, eller missionen att på olika sätt förmedla. Redan i början av 1980 talet började han att organisera och driva akupunkturutbildningar i Sverige och Norge i egen regi och på andra skolor som lärare.

Andra långa utbildningar utöver TCM är i homeopati, psykoterapi (psykosyntes och psykodynamisk psykoterapi) och klinisk hypnos, samt ett antal andra terapiformer, har gjort det möjligt för Miguel att slå broar mellan olika medicinska discipliner.

Miguel har arbetat terapeutiskt sedan slutet på 70 talet och mött människor i de flesta tänkbara situationer och livsprocesser. Han har arrangerat många olika studieresor till Kina och även till Indien, Sydamerika och andra länder.

Nu är inriktningen i arbetet att frilansa som lärare, arrangera resor till Kina med speciella TCM-
teman, så som puls diagnostik, Qi Gong och andra relaterade ämnen. Förutom Kina resorna, är det
nuvarande arbetet inriktat på kortare intensiva och mycket upplevelse baserade seminarier och
workshops, för personlig utveckling, självkännedom och frigörelse, kortare TCM-temaseminarier för
djupare betraktelse och upplevelse av någon specifik aspekt. Miguel bedriver praktik i Enköping.

Kontakt e-post:  miguel@self-improvement.se

 

 

Årsmöte  & seminariet är endast till för medlemmar i Svenska Akupunkturförbundet.

Svenska Akupunkturförbundet är glada att kunna presentera vår välmeriterade föreläsare  Miguel Rodriguez Wadman, till vårt seminarium 21-22 mars 2015. Glöm inte att redan i dag reservera detta datum i er almenacka. Missa inte detta innehållsrika seminarium.

 

Mats Fredland
Ordförande i Svenska Akupunkturförbundet

 

Välkommen

Logo SAKUF tk2

 

X