Att bygga en väderkvarn |

11 september 2015
Kategori:
Blogg
Comments: Kommentarer inaktiverade för Att bygga en väderkvarn

När förändringarnas vindar råder, bygger

En av de starkast bidragande orsakerna till ohälsa anses här i västvärlden vara stress. Det handlar inte bara om tidsbrist och krav på ständig tillgänglighet utan även om otrygga arbetsförhållanden, ekonomiska spörsmål, dåliga relationer och inte minst alla katastrofer och krig som tvingar människor att lämna sina hem och gå en osäker och otrygg framtid till mötes. Stressens verkningar får många ansikten – utmattningssyndrom, mag-tarmproblem, migrän eller annat.

Det är dock inte säkert att det är den som lever i störst kaos som blir sjuk först. En definition på hälsa inom Traditionell Kinesisk Medicin är att både kropp och själ klarar av att anpassa sig efter yttre omständigheter. En frisk kropp kan kompensera för stress genom att reglera olika fysiologiska processer. Det är alltså inte nödvändigtvis den stressiga vardagen i sig som framkallar symtom och sjukdom utan det handlar till stor del om vår individuella förmåga till reglering. I årtusenden har man i Kina iakttagit hur olika människor anpassar sig till eller påverkas av årstidernas växlingar, fysiska påfrestningar (t.ex. hård träning) eller starka känslor. Under senaste halvseklet har vi även nya stressorer att hålla oss i jämvikt med, som miljögifter och elektrosmog.

Det är stora skillnader på hur olika individer klarar denna anpassning. Det finns människor som levt under rent omänskliga förhållanden utan att bli varken fysiskt eller psykiskt nedsatta medan andra blir utmattade och kommer ur balans bara av att en rutin i vardagen ändras.

I Traditionell Kinesisk Medicin gör man ingen åtskillnad på kropp och psyke. Psykologiska processer påverkar organen och deras funktion. Omvänt påverkar organens funktion eller dysfunktion våra tankar och känslor. Med sådan helhetssyn är det lätt att förstå att våra psykologiska reaktioner spelar en stor roll för hur våra inre organ mår och för hur kroppen fungerar.

I Kina finns ett ordspråk: ”När förändringarnas vindar råder, bygger vissa skyddsmurar och andra väderkvarnar”.

Två individer med till synes samma yttre förutsättningar kan reagera helt olika på en förändring eller en stressande situation. Den ena blir orolig, sluter sig i sitt skal, håller hårt i gamla mönster och bygger upp en psykologisk skyddsmur. Den här personen kommer via sina tankar och känslor att låsa sina energier och skapa obalanser i sin fysiologi som hindrar honom från anpassning. Han löper därmed större risk att utveckla symtom och sjukdom.

Den andre blir inspirerad av förändringen/stressen och ser den som chans till utveckling. Han kommer inte att skapa så stora obalanser i sin fysiologi för han söker hela tiden efter guldkorn i leråkern. Mitt i allt det jobbiga och stressande kan han njuta av små ting.

Att hitta guldkorn i leråkern, att använda kris som bränsle till nyskapande, att våga se saker ur nya perspektiv – det är att bygga väderkvarnar!

Inom Traditionell Kinesisk Medicin behandlar vi både fysiologiska och känslomässiga obalanser. Faktum är att vi inte kan behandla det ena utan att även i någon mån påverka det andra. Vi kan därför oftast komma tillrätta med stressrelaterade symtom. Vi kan däremot inte med nålarna trolla bort de yttre faktorer i livsstil och miljö som från början skapat stressen. Att man kan behandla symtomen är ingen ursäkt för att acceptera en ohållbar situation. För ett varaktigt resultat guidar vi därför också våra patienter till insikt om hur de bäst kan förändra sin situation – och sen lite långsamt kanske starta ett väderkvarnsbygge!

 

 

Comments are closed.

X