Bli medlem

Vad roligt att du är intresserad av vårt förbund. Välkommen med din ansökan!
Klicka här för att se allt som ingår i ditt medlemskap!

För att söka medlemskap fyller du i din ansökan direkt här på hemsidan. Glöm  inte att samtidigt skicka in papperskopior på dina betyg, kursintyg och/eller diplom till vårt kansli. Om du studerat i ett annat land måste samtliga dokument översättas till engelska eller svenska av auktoriserad översättare. Ofullständig ansökan kommer ej att handläggas.

Vi kommer att behandla din förfrågan snarast möjligt, senast vid nästkommande styrelsemöte. Efter antagandet får du ett meddelande via mail om detta, mer information från förbundet samt en faktura. Så snart din betalning har kommit in på förbundets konto, gäller ditt medlemsskap.

Årsavgiften år 2018 för ordinarie medlem är 4 000:- inklusive ansvars- och patientskadeförsäkring uppdelad på två delbetalningar under året.

Årsavgiften år 2018 för studerandemedlemmar är 1 000:-  Som studerandemedlem kan du också via förbundet teckna en mycket förmånlig patientförsäkring (se nedan) som täcker den praktik i och utanför skolan som är obligatorisk i grundutbildningen. Den kostar 1200,-  per år.

OBS! Innan du fyller i din ansökan , läs noga, via länken nedan, vad  vi har för inträdeskrav för medlemskap i Svenska Akupunkturförbundet – TKM och ta där även del av förbundets etiska regler och hygienföreskrifter.

(In English) To apply for membership, you fill in the application form directly on this webpage. Also read the welcome letter and our health and ethical rules. (At the moment only available in swedish)
Send paper copies of your certificates and diplomas to our office. We only accept documents in Swedish and English. If you studied in another country you must have the documents translated into English or Swedish by an authorized translator. Incomplete applications will not be processed.

 Klicka här för information om inträdeskrav och din anmälan!
X