Lyckade migränbehandlingar? | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Behandlade du en eller kanske flera migränpatienter i år, förra året eller 2008? Blev någon eller några av dem tydligt bättre? Om de tidigare provat läkemedelsbehandling utan att bli symptomfria kan de passa in i NAFKAM´s register över exceptionella sjukdomsförlopp. Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin deltar i insamlandet av lyckade migränbehandlingar. Nu har var och en av er chans att förmedla till omvärlden att akupunktur kan vara effektivt vid migrän. Genom att rapportera in era resultat kan ni bidra till ökad kunskap om akupunktur!

NAFKAM´s register
Norska NAFKAM, (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), som är en del av Universitetet i Tromsø, har gjort ett register för exceptionella sjukdomsförlopp. Med ett “exceptionellt gott sjukdomsförlopp” menas till exempel långvarig bättring eller tillfrisknande från en allvarlig sjukdom eller väsentlig minskning av symptom. Meningen är att registrera goda förlopp av kronisk eller allvarlig sjukdom efter behandling med akupunktur eller zonterapi genom att bygga upp en databas, som kan tjäna som grund för forskning om exceptionella sjukdomsförlopp.

Migrän
NAFKAM har ett speciellt fokus på klienter med migrän. De är intresserade av att få kontakt med klienter, som 2008-2010 har erfarit ett exceptionellt gott sjukdomsförlopp efter behandling med akupunktur eller zonterapi och som icke har uppnått motsvarande resultat efter användning av etablerade behandlingar.

Kriterier för att deltaga i registret är att personen
• har/har haft migrän och
• har uppnått osedvanliga behandlingsresultat efter behandling med akpunktur eller zonterapi och
• hade en medicinsk diagnos, innan han/hon påbörjade den akupunktur- eller zonterapibehandling, som gav osedvanliga behandlingsresultat.

 

Handlingsplanen ser ut så här:


En kontaktperson har utsetts
Akupunktur- och zonterapiföreningarna i Danmark, England, Norge och Sverige har kontaktats av NAFKAM och utsett varsin kontaktperson. Jag blev i december 2009 utsedd till kontaktperson för akupunktörer i Sverige. Min uppgift är att be er akupunktörer om hjälp med att få kontakt med tre patienter med exceptionella förlopp efter migränbehandling med akupunktur.

Akupunktörernas uppgift
Ni ger information till patienter, som kan vara aktuella deltagare, och får tillåtelse från den enskilda patienten att förmedla kontakt med mig. Jag talar med den enskilda patienten och tar ställning till om det kan vara tal om ett exceptionellt migränförlopp efter behandling med akupunktur och om patienten före behandling med akupunktur inte har fått motsvarande resultat med konventionell behandling. Om jag bedömer det som en exceptionellt lyckad behandling kontaktar jag NAFKAM.

Nästa steg
… är att NAFKAM kommer sänder ut registreringsschema, samtyckesförklaring och information till de tre första patienterna på listan från varje kontaktperson, schema till behandlaren för att fylla i om den behandling, som har givits, blankett för dokumentation av diagnosen samt information om projektet till patientens läkare. NAFKAM kommer också att inhämta journalmaterial från patientens etablerade och alternativa behandlare. Journalmaterial skall angående akupunkturbehandlingen innehålla följande upplysningar:
• Tidpunkt för start och avslutning av behandlingen (om den är avslutad).
• Antal behandlingar och hur ofta akupunkturbehandling givits.
• Beskrivning/värdering av klienten och klientens sjukdom/symptom (zonterapeutisk/akupunktur diagnos)
• Beskrivning av behandlingen som givits, och behandlingsförloppet.
• Händelser/reaktioner under behandlingstiden.
• Registrerade ändringar i tillståndet hos klienten.
• Eventuella dåliga reaktioner på behandlingen.
• En beskrivning av varför detta sjukdomsförlopp är definierat som exceptionellt.

Läkarmedverkan

NAFKAM kommer att utse en läkare med specialitet i migrän i de respektive länderna för att utföra de medicinska värderingarna av de inlämnade anonymiserade berättelserna om exceptionella migränförlopp efter behandling med akupunktur.

Feed back
NAFKAM sänder feed back till akupunktur- och zonterapiföreningarna. NAFKAM planlägger att hålla en workshop om exceptionella migränförlopp på basis av de anonymiserade fallen från Danmark, England, Norge och Sverige med deltagare av läkare, alternativa behandlare och patientföreningar för migrän.

Så:
Please, please,please, rapportera era migränbehandlingar snarast! Jag nås via mail eller telefon.

Vi hörs!

Kajsa Landgren
kajsa@kajsalandgren.com
0739-321746

X