Föreläsare

Föreläsare som gästat Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.
sedan 1990.

Nr.1 Reijo Pöyhönen – Sverige , 30- 31 november 1999
Sjukdomar i mag-tarmkanalen och gynekologiska sjukdomar – integrering av information från puls-tunga och symtom .
Plats: Rita Hotel , Stockholm

Nr. 2   Jan Lindborg & Peter Torssell – Sverige  ,18-19 mars 2000
Fördjupning i teknikerna Kroppspalpation och Pulsdiagnostik
Plats: Scandic Hotel Angais , Stockholm

Nr.3  Kerstin Widing – Sverige ,11 november 2000.
Eldnål ,  Plats: Scandic Hotell Anglais, Stockholm

Nr.4  Dr. Liping Han  Kina- England & Dr. Stan Switala – England ,17-18 mars 2001
Hudsjukdomar
Plats : Scandic Hotel Anglais, Stockholm

Nr .5  Lei Wang – Kina-Sverige ,10 november 2001
Smärta , differentiering av smärttillstånd enligt TCM  behandlings principer
Plats : Scandic Hotel Anglais , Stockholm

Nr.6  Rachel Peckham – England , 16- 17 mars 2002
Överaktivt tvångsbeteende ( utbrändhet ) öronakupunktur , NADA
Plats : Scandic Hotel Anglais , Stockholm

Nr.7  Prof. Huide Jin & Prof. Yuneri Zhao,- Kina , 19- 20 Oktober 2002
Astma- Allergi , Symptomdifferentiering och behandling och DE 8 extraordinära meridianerna .
Plats: Elite Palace Hotel, Stockholm

Nr.8 Dr. Stephen Gascoigne- Irland , 15 -16 mars 2003
Dag 1 Autoimmuna sjukdomar / dag 2 hur behandlar man med akupunktur i samband med livsnödvändig läkemedelsmedicinering .
Plats Södra Paviljongen, Stockholm

Nr.9  Prof. Jan Westman – Sverige  ,    9 november 2003
Centrala nervsystemet , anatomi, fysiologi och sjukdomar
Plats: Södra Paviljongen , Stockholm

KAM  20 år jubileum  mars 2004

Nr.10  Holger Wendt – Sverige , 23-24 oktober 2004
samt gästföreläsare Dr.Dieter Schmidt -Tyskland
Koreansk Handakupunktur
Plats :Scandic Rubinen ,Göteborg

Nr.11 Jan Schröen – Holland ,  12-13 mars 2005
Psykologi enligt TCM diagnos och behandling
Plats : Södra Paviljongen, Stockholm

Nr. 12   Elisabeth Rochat de la Vallée  – Frankrike , 15- 16 Oktober 2005
fördjupning av akupunkturpunkter Gallblåsans meridian
Plats :Södra Paviljongen , Stockholm

Nr.13  Peter Deadman – England  , 18- 19 mars 2006
Dag 1. Akupunkturbehandling vid manliga uro-genitala problem, Dag 2  Kliniska patientfall generllt från egen praktik   .
Plats : Södra Paviljongen , Stockholm

Nr.14 Lillian Garnier Bridges –USA ,14-15 Oktober 2006
Ansiktsdiagnostik utifrån de fem elementen .
Plats : Södra Paviljongen , Stockholm

Nr.15  Nora Franglen – England , 17-18 mars 2007
Fördjupning i principerna och användandet av de 5 elementen i teorin och din dagliga praktik.
Plats: Södra Paviljongen , Stockholm

Nr. 16  Dr. Stephen Gascoigne- Irland , 20-21 oktober 2007
1/ Sjukdomar i respirationsorganen enligt TCM.
2/ Hur man använder patentmediciner vid olika sjukdomstillstånd
Plats: Scandic Hotel Anglais , Stockholm

Nr.17  Kevin Young – England , 15-16 mars 2008
Behandling av Muskel, Skelett och Idrottsskador  med Akupunktur & Kinesiskmedicin
Plats : Södra Paviljongen, Stockholm

Nr.18  Dr.Yair Maimon- Israel , 18-19 oktober 2008
Akupunkturbehandling av Shen & Psykiska problem .
Plats: Södra Paviljongen, Stockholm

Nr.19 Stephen Birch –England- Holland , 7-8 mars 2009
Japansk Akupunktur , Diagnoser & behandlingsprinciper , teori och praktik. Skillander mellan kinesiskakupunktur och japansk akupunktur
Plats : Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm

Nr.20  Barbara Kirschbaum – Tyskland  ,17- 18 oktober 2009
Tungdiagnostik ,diagnoser& behandlingsprinciper , teori & praktik
Plats: Radisson SAS Royal Viking Hotel ,Stockholm

Nr.21 John Boel – Danmark  ,  20- 21 mars 2010
AKUPUNKTUR 2000, smärtbehandling med omedelbar framgång , teori & workshop
Plats : Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm

Nr.22  Deirdre K Courtney – Irland , 23- 24 oktober 2010
Yang Sheng , höjer och stärker kroppens livsvitalitet , teori och workshop
Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel , Stockholm

Nr.23  Daverick Leggett – England  &  Peter Torsell – Sverige , 12-13 mars 2011
Food Energetices / Kinesisk kostlära
Plats : Sheraton Stockholm Hotel

Nr.24 Jasmine Uddin, Brighton UK. 22-23 Oktober 2011
Hjärt- och kärlsjukdomar samt klinisk depression.

Nr.25 Peter Firebrace, 17-18 Mars 2012
The Inner Alchemy of Chinese Medicine ” – Det inre landskapet / De nio öppningarna

Nr.26 Reijo Pöyhönen, Sverige, 13-14 Oktober 2012
Pulsdiagnostik och Kinesisk diagnostik i allmänhet och pulsdiagnostik i synnerhet.

Nr.26 Arnauld Versluys, från Institute of Classics in East Asian Medicine. 16-17 Mars 2013
Klassisk kinesisk medicin. ”The Shanghan Zabing Lun”.

Nr.27 Nigel Ching, 12-13 Oktober 2013
ADHD, ADD, DAMP, HKD – or just plain restless.

Nr.28 Dr. Arya Nielsen, 22-23 Mars 2014
Gua Sha.