Forskning – patientfallen en start |

18 januari 2015
Kategori:
Blogg
Comments: Kommentarer inaktiverade för Forskning – patientfallen en start

Akupunktur och forskning

Omvärlden efterfrågar forskning som kan avgöra om klassisk akupunktur kan uppvisa vetenskapliga bevis. På den internationella arenan presenteras ständigt nya forskningsrapporter som styrker akupunkturens effekt, men svenska akupunkturstudier finns det dock fortfarande få av. Detta beror till stor del av att den klassiska akupunkturen ännu inte uppnått akademisk status i Sverige och därmed saknas koppling till universitet och forskningsmedel.

Forskning kan genomföras på flera sätt. Den vanliga vägen att genomföra forskning är med dubbelblinda och randomiserade studier. Kliniska fallbeskrivningar räknas också som forskning.

Under 2014 startade förbundet en insamling av kliniska fallbeskrivningar som medlemmarna uppmanas att skicka in. Uppgifterna som samlas in består av två delar. Första delen innehåller akupunktörens beskrivning av diagnos, behandlingsstrategi samt resultat. Den andra delen består av klientens egen upplevelse av akupunkturbehandling och resultat.

Svenska Akupunkturförbundet – TKM har som mål att bygga upp en databank med tusentals kliniska fallbeskrivningar för att kunna bidra till att klassisk akupunktur ska räknas som vetenskap i framtidens Sverige.

Comments are closed.

X