Forskning | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Internationell forskning styrker god verkan
Visste du att det finns tusentals studier över akupunktur världen över. Bland annat genom databanken PubMed kan olika forskningsrapporter eftersökas. Oftast finns en kort sammanfattning som kan läsas efter varje sök. Akupunkturbehandling frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas – jämvikt. Bl a påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har även en tydlig lugnande verkan. Ingen kan förklara akupunkturens mekanismer helt men att akupunktur påverkar kroppen står helt klart. Evidensbaserad forskning kan du läsa mer om här!

Världshälsoorganisationen, WHO,  listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier. Klicka på länken nedan.
https://www.akupunkturforbundet.se/wp-content/uploads/2017/03/acupuncture_WHO_full_report.pdf

Läs mer om WHOs arbete här:
WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023

 

Forskning och projekt i Sverige
Ett mindre antal studier har utförts i Sverige av varierat slag. Vi inom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin strävar efter att forskning och projekt upprättas över traditionell kinesisk akupunktur. Detta både genom allmänna medel och privata donerade medel på ett stort antal sjukdomar och symtom utöver enbart smärta.

Jämförande studier mellan olika behandlingsmetoder inom landstinget och kinesisk akupunktur på olika patientgrupper är en väg för utvärdering av kinesisk akupunktur. Socioekonomiska utvärderingar är en väg för utvärdering av kinesisk akupunktur. Exempelvis hur många som kan återgå från sjukskrivning genom att jämföra behandling med landstingets sensoriska stimulering eller traditionell kinesisk akupunktur. Även jämförande studier mellan kinesisk akupunktur och konventionell kemisk läkemedelsbehandling kan utvärderas.

Exempel på färsk publicerad svensk forskning är:
Effect of minimal acupuncture for infantile colic: a multicentre, three-armed, single-blind, randomised controlled trial, Kajsa Landgren och Inger Hallström, British Medical Journal 17-01-16

 

X