Fråga om tomhet Qi och feber | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Svåra frågor i Kinesisk medicins teori.

Av: Av Lu Yubin, Shandongs högskola i TCM. Översatt av Thomas Frithiof

1. Hur kan tomhet Qi orsaka Feber?
Feber anses vanligen vara ett tecken på för mycket Yang eller på svaghet i Yin.
Enligt Ying-Yang teori så innebär Yang värme och Yin begränsar Yang. När Yang därför blir överdriven eller Yin misslyckas med att kontrollera Yang så blir därför resultatet feber. Men feber kan också finnas tillsammans med symtom på Qi svaghet som; håglöshet, dålig aptit och svag andning, dvs. det måste då finnas ett direkt samband mellan febern och Qi svagheten. Eftersom Qi tillhör Yang och Yang svaghet borde visa upp symtom och tecken på kyla så förefaller det svårt att komma fram med en teoretiskt förklaring på varför Qi svaghet kan ge upphov till feber. Genom historiens gång har många läkare försökt förklara orsakérna till denna sorts feber. Några menat att feber beroende på Qi svaghet är resultatet av en stagnation av mat i mage/tarmar som uppstår när Mjälten beroende på Qi svaghet misslyckas med att transformera och transportera, andra har trott att febern berodde på en invasion av yttre patogener som i sin tur berodde på att Qi svaghet gjort att kroppens försvar mot yttre patogener blivit ostabilt. Men då inga tecken på stagnation av mat eller invasion av yttre patogener kan ses hos klienter med feber beroende på Qi svaghet så har de ovanstående förklaringarna inte blivit accepterade.
Så vad är då den korrekta förklaringen? Qi är en osynlig substans som flödar snabbt med rik het energi. I en hälsosam kropp är den ursprunget till kroppen och bidrar med kraften till ZangFu organens funktioner. Eftersom Qi är lätt till vikten och flödar snabbt så har Qi en tendens at gå utåt och uppåt, så kroppens Yin substanser som inkluderar Blod, Kroppsvätskor etc. är nödvändiga för att se till att Qi flödar inuti kroppen. Detta är skälet till varför Qi kan bli hyperaktiv eller transformera till Hetta eller Eld när Yin substanserna har blivit försvagade.
Emellertid så beror det normala flödet och distrubitionen också på Qi självt. Eftersom all aktivitet är beroende av Qi som sin materiella bas, så tenderar överaktivitet att försvaga Qi. Detta är känt som : ”Överaktivitet konsumerar Qi” i Huangdi´s inre klassiker (Nei Jing). När Qi blir försvagad beroende på överaktivitet så kan den interna Qi:n gå ut till kroppens yta för att kompensera för konsumtionen av Qi i detta område och ge upphov till feber. Enligt Nei Jing kan emellertid överaktivitet också ge upphov till att Qi blir hyperaktiv även om Qi konsumeras samtidigt. Detta beror på att överaktivitet kan accelerera flödet av Qi och Blod och då kan Qi gå utåt lättare trots dess försvagning. Av dessa skäl kan tomhet Qi manifestera sig med antingen symtom på kyla eller hetta. Symtom på kyla som aversion mot kyla och frusenhet i armar/ben kan finnas när Qi inte kan värma kroppen och symtom på hetta som feber, rött ansikte osv. kan ses när när en försvagad Qi blir hyperaktiv.
Feber beroende på tomhet Qi brukar synas mest i de intiella stadierna av sjukdomar orsakade av överansträngning och tenderar därför att vara en kort tid och ersätts ofta inom kort av symtom på kyla som: aversion mot kyla, frusenhet i armar/ben osv. när tomheten blivit mer uttalad. På samma sätt kan en otillräcklig Yang också visa upp tecken på hyperaktivitet eller stiga uppåt och manifestera sig som en ytlig rödhet i ansiktet etc. I sådana fall behövs värmande mediciner för att få ner febern eller en stigande Yang genom att generera Qi eller tonifiera Yang.

Varför nämns nästan aldrig tomhet i Mjältens Yin i Traditionell Kinesisk Medicin?
I modern tid har många läkare föreslagit att mönstret ”svaghet i Mjältens Yin” bör uppmärksammas och kunna identifieras i kliniskt arbete. De anser att Qi, Blod, Yin coh Yang existerar i alla Zang organ och när då Mjältens Yinvätskor är försvagade, så bör det finnas ett möster som heter just ”Tomhet i Mjältens Yin”. Emellertid så är detta mönster sällan skrivet om i den klassiska medicinska litteraturen, detta antyder att tomhet i Mjältens Yin.inte är något mönster som uppträder ofta. Mjälte och Mage har en nära relation. Magen dominerar motagandet av mat/dryck medan Mjälten dominerar transport och transformation av mat/dryck. Matsmältningen är därför beroende av både Mage och Mjältes funktioner och om man jämför dessas yttre/inre relationen med andra organ så tillhör Magens och Mjältens relation en av de närmaste i kroppen. Enligt Zang och Fu organens natur, så är Magen Yang. Balansen mellan Magen (Yang) och Mjälten (Yin) gör att matsmältningen fungerar normalt. Dvs. Magens Yang är mer än bara Mjältens Yang och Mjältens Yin är mer än bara Magens Yin. Eftersom Magens Yang är relativt sett i överskott så är Magens Yin relativt sett i underskott. Medan Mjältens Yin är relativt sett i överskott så är Mjältens Yin relativt sett i underskott. Det är alltså väsentligt att för att hindra Magens Yang från att bli hyperaktiv så måste Magens Yin stärkas på ett korrekt sätt och för att hindra Mjältens Yin från att överflöda så måste Mjältens Yang stärkas på ett korrekt sätt. Av det ovan nämnda skälet så blir Magens Yang ofta överaktiv beroende på invasion av patogen hetta eller ett överdrivet ätande av skarp och starkt kryddad mat och då går det åt mer av Magens Yin, vilket leder till tomhet i Magens Yin. Detta är skälet till att hyperaktiv Yang eller eld i Magen ofta syns på mottagningen istället för tomhet i Magens Yang. Medan Mjältens Yin tenderar till att bli i överflöd när man kosumerar för mycket vatten eller kyla/fukt attackerar Mjälten och på det sättet försvagar Mjältens Yang så syns oftare ett överskott i Mjältens Yin på mottagningen än ett underskott av Mjältens Yin.

Från det ovan sagda kan vi se att de olika fysiologiska karakteristika hos Magen och Mjälten bestämmer att Magens Yang tenderar till att vara i överskott istället för i underskott, Magens Yin tenderar till att vara i underskott istället för i överskott. Mjältens Yin tenderar till att bli i överflöd istället för i underskott, Mjältens Yang tenderar till att vara i underskott istället för i överskott. Därför så betonade äldre tiders läkare att: ”Magen tycker om fukt och ogillar torrhet”,
”Mjälten tycker om torrhet och ogillar fukt”.
Publicerad: |2007-09-15|

X