Inträdeskrav

Inträdeskrav ordinarie medlem

1. Fullgjord utbildning i Traditionell Kinesisk Akupunktur -TKM vid en av förbundet godkänd svensk akupunkturskola eller motsvarande utländsk utbildning.

2. Basmedicinsk utbildning enligt Svenska Akupunkturförbundets målbeskrivning/kursplan motsvarande 60 högskolepoäng.

Inträdeskrav studerandemedlem

Pågående utbildning i akupunktur eller basmedicin på någon av våra godkända skolor. Som studerandemedlem är du välkommen på alla våra medlemsutbildningar och vara del av gemenskapen. Du får också tidningen Akupunktören och tillgång till interna sidor på hemsidan samt vårt interna forum på FB där du bl a kan få bollplank i många erfarna kollegor för dina funderingar angående studier och patienter.

För att ansöka om medlemskap (ordinarie eller studerande) fyller du i ansökningshandlingarna direkt via knapparna nedan.  Läs först välkomstbrevet samt våra hygienföreskrifter och etiska regler
Papperskopior av dina betyg och diplom skickar du med post till kansliet. Vi tar endast emot dokument på svenska och engelska. Om du studerat i ett annat land måste dina dokument (betyg, diplom etc) översättas till engelska eller svenska av en auktoriserad översättare. Ofullständig ansökan kommer ej att handläggas.

(In English) To apply for membership, you fill in the application form directly on this webpage. Also read the welcome letter and our health and ethical rules.
Send paper copies of your certificates and diplomas to our office. We only accept documents in Swedish and English. If you studied in another country you must have the documents translated into English or Swedish by an authorized translator. Incomplete applications will not be processed.

Information om medlemsansökan

Etiska regler SATCM

SATCM riktlinjer hygien

 


X