Kinesiska knackningar för känslomässig frihet | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av: Henrik Friman
I förra numret av Infobladet läste jag om PMS och Lever-qi stagnation där känslomässig stress verkar vara en viktig faktor för uppkomsten. Det stod även att det ibland kan vara svårt att behandla då djupa trauma ligger i bakgrunden och stör läkningsprocessen. Jag tänkte därför dela med mig av en metod som fungerar väldigt bra mot de känslomässiga orsakerna till sjukdom och ohälsa.

Under min akupunkturutbildning stötte jag på en del svårigheter i form av gammalt emotionellt bagage och psykologiska mönster som jag visste att jag på nåt sätt måste bearbeta för att komma vidare. Jag hittade efter hand en metod, Emotional Freedom Technique (EFT), som enligt grundaren “fungerar när inget annat gör det”, “bara tar minuter att genomföra” och “ger läkning åt nästan allt, från de svåraste psykologiska problemen till alla typer av kroppslig sjukdom och ohälsa”. Jag var lite skeptisk men bestämde mig ändå för att pröva, eftersom konceptet byggde på akupunkturpunkter och kroppens energisystem vilket jag var öppen för genom akupunkturstudierna. Genom att stimulera en serie akupunkturpunkter med fingerknackningar, samtidigt som man fokuserar på problemet (vad det än må vara), så läker den underliggande störningen i kroppens energisystem ut och energin kan flöda fritt igen. Metoden var först menad för att läka negativa känslor, men när dessa behandlades så försvann även kroppsliga symtom och det blev klart att ett fungerande energiflöde är en gemensam nämnare för både fysiska och psykiska problem. Sen dess har EFT spridit sig snabbt och används både av läkare och psykoterapeuter runt om i världen
Jag prövade i alla fall metoden på mig själv och med tiden förstod jag att hela upplägget är väldigt bra då det är både enkelt att lära sig själv och andra, går till den underliggande roten av problemet och är förvånansvärt effektivt. Sen dess har jag behandlat både mig själv och andra med goda resultat, släppt många hinder och stressfaktorer och hittat ett verktyg som kan ge “frid i sinnet”, när som helst svårigheter sätter in. Med den här metoden kommer man åt de känslomässiga problem och som ligger bakom och hindrar det naturliga qi-flödet. Här följer en beskrivning av metoden, men jag rekommenderar att den som är intresserad går in på grundarens hemsida:
www.emofree.com
Där finns en manual för EFT som är gratis att ladda ner samt videos och info om hur det hela går till.

1. Uppskatta problemets intensitet på en skala från 0-10.
2. “The Setup”: Tappa med långfingrets och pekfingrets fingerspetsar på Si-3, och säg “även fast jag har denna ______, så accepterar jag mig själv helt och hållet.” Det är bra att vara specifik när man beskriver problemet, det går snabbare då. Till exempel “även fast jag har denna huvudvärk i högra tinningen, så accepterar jag mig själv helt och hållet” eller “även fast har denna ilska från den gången då pappa slog mig när jag var 7, accepterar jag mig själv ändå”.
Säg eller tänk affirmationen tre gånger medan du tappar på Si-3, gärna med inlevelse.
3. Säg en kortfras som beskriver problemet varje gång de andra punkterna behandlas. Till exempel: “huvudvärk i tinningen” eller “denna ilska då pappa slog”. Tappa Bl-2, Gb-1, St-2, Du-26, Ren-24, Kid-27, Liv-14, området under armen, handens jing-well punkter och avsluta med Si-3. Tappa cirka tio gånger eller så länge det tar att ta ett andetag eller så länge som känns bra.
Genom dessa punkter når man ut i hela energisystemet, men genom att man fokuserar på problemet medan man tappar så kan det räcka med endast en punkt, till exempel Bl-2, trots att vi behandlar ett problem på någon helt annan plats i energisystemet.
4. När du tappat klart, ta ett djupt andetag och känn efter problemets intensitet igen och ge det en siffra.
5. Finns det intensitet kvar, gör om proceduren men säg istället “denna resterande _______” i the Setup och när punkterna tappas.
Går intensiteten ner så fortsätt några runder tills den är noll. Om den stannar så kan det var dags att kontakta andra aspekter av problemet, exempelvis “stressen på jobbet som bidrar till huvudvärken” eller “blicken i min pappas öga när han slog”, och använda dessa fraser i “the Setup”. Med lite detektivarbete kan man gräva upp de rötter som tillsammans bygger upp det träd som är problemet. Även fast ett problem innehåller mängder med rötter så räcker det ofta med att behandla 5-6 stycken för att problemet helt ska försvinna.

Ibland sker små mirakler och en smärta eller en fobi försvinner inom loppet av minuter. Ibland krävs det mera tålamod och regelbunden behandling en tid, särskilt om problemet är invecklat och man inte vet de specifika aspekterna till problemet.
Det känns viktigt att sprida den här metoden eftersom den är så effektiv och kan minska mycket lidande för många. Men även för att den förmodligen är en föregångare för hur vi kommer att se på helande i framtiden. I och med att den fungerar så bra och så radikalt, går det inte längre att förneka att det finns ett underliggande energisystem som spelar en avgörande roll för hur vår kropp/psyke/själ fungerar och för hur sjukdom och helande uppkommer.

Finns det intresse så håller jag en introduktion i metoden här i Stockholm i höst.
Maila henrik.friman@hotmail.com för frågor och anmälan.

Publicerad: |2007-03-11|

X