Konsekvenser av THMPD | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Den 30 april 2011 kommer en ny stiftning från EU som berör Traditionella örter att träda i kraft . Detta nya regelverk THMPD ( Traditional Herbal Medicin Products Directive) är tänkt att förenkla samt ge en god konsumentsäkerhet. De mest berörda produkter förekommer inom Kinesisk och Ayervedisk medicin . Dess konsumenter är en snabbt växande skara av Eu`s population som får hjälp med besvär från symtom som man ofta inom det befintliga vårdsystemet inte hittar bot för. Ofta handlar det om välkända växter och örtkombinationer som har en lång historik av säkert användande sedan flera tusen år inom den traditionella medicinen i Asien.

Många av dessa örter som används av terapeuter inom örtterapi ser vi idag på hyllorna i livsmedelsbutikerna däribland jobs tårar, gojibär, kanelbark, kardemumma, färsk ingefära. Att reglera sin hälsa med kost och därigenom hålla sig frisk är en självklarhet och borde enligt min mening vara en mänsklig rättighet. Det är i praktiken detta incitament som fråntas den enskilda medborgaren genom denna lag.

Om THMPD appliceras fullt ut som detta förslag ser ut idag kommer all handel av dessa produkter att begränsas avsevärt. Örtformler som innehåller mer än 4-6 ingredienser kommer ej att få saluföras, analyskostnader av enskilda örter blir skyhöga för distributörer och i praktiken omöjliga att genomföra.

Exakta konsekvenser är lite tidigt att spekulera om, då alla medlemsländer i EU har viss möjlighet till harmonisering av lagen. Detta har också bidragit med mycket rykten och egna tolkningar om vad som kommer att hända. I producent och distributionsled har många valt att förpacka sina örtprodukter med en annan text som gör att produkten ska ses som ett kosttillskott vilket kan vara en väg att rädda kvar en del av dessa produkter. Men utan tvekan kommer det att drabba många människor som idag får hjälp för sina besvär härigenom, likväl för terapeuter som har sin försörjning därigenom. Den säkerhet och tydlighet som man i lagen eftersträvar riskerar att bli ett tve eggat svärd och kommer att skapa en ny marknad som är mångfaldigt svårare att kontrollera än tidigare.

Storbritannien är ett av de länder i EU som har flest användare av Kinesisk och Ayervedisk medicin . Detta har lett fram till stora protester från allmänheten till det Brittiska parlamentet och dess medlemmar, vilket tydligen hörsammats . Situationen i Storbritannien är dock annorlunda genom den registrering av godkända herbalister RCHM som krävs för att arbeta med örter,vilket skapar en viss kvalitetssäkring både mot myndigheter och patienter. I bästa fall kan vi i Sverige dra nytta av den våg som har rört om i Storbritannien och få en förnuftig och sansad anpassning av lagen i vårt land.

Jag tror personligen att myndigheter och beslutsfattare generellt måste visa ett annat intresse för Traditionell Kinesisk Medicin som helhet då den onekligen har en enormt potential att fylla ett stort vacum i vårt Svenska vårdsystem som en billig ,effektiv samt populär behandlingsmetod. Kanske kan denna aktuella sakfråga om THMPD bli en sprängsten som får en folkopinion att bilda ett manifest som då kan väcka detta intresse, då det berör gemeneman .

Sammanställt av Lars Nilsson

***

Nedan finns fem länkar som ger information om de nya direktiv från EU som hotar förbjuda örtmedicinen i Sverige. Läs också artikeln som informerar om konsekvenserna av dessa direktiv, som träder i kraft den 30 April 2011. Ytterligare information finns här, www.savenaturalhealth.eu

http://www.anh-europe.org/news/anh-intl-press-release-eu-herb-directive-keeps-consumers-in-the-dark
http://www.anh-europe.org/news/75-days-days-before-eu-lock-out-for%3Fnon-european-herbal-traditions
http://www.anh-europe.org/news/frequently-asked-questions-about-eu-herbal-registrations-and-bans
EU herb law challenge page:
http://www.anh-europe.org/node/3113
UK herbal practitioners may also be interested in our news item the following link:
http://www.anh-europe.org/news/uk-herbalists-to-be-statutorily-regulated-with-health-professions-council

X