Länkar och dokument

Europeiska akupunkturförbund

ETCMA  The European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) is an umbrella organisation for professional associations that represent different fields within traditional Chinese medicine (TCM).

NNH Norske Naturterapeuter Hovedorganisasjon, Norge.

Akupunkturforeningen, Norge.

PA Praktiserande Akupunktörer, Danmark.

FinnAcu The Finnish Traditional Chinese Medicine Society of Acupuncture and Herbs, Finland.

 

Tidskrifter och online-tidningar

The Journal of Chinese Medicine

Chinese Medicine Times

Acupuncture Today Online tidning.

 

Intressanta hemsidor om akupunktur

Acufinder Allt om TKM och akupunktur.

Acupuncture.com Ledande sida om akupunktur och kinesisk örtterapi

Yin Yang House

Tkort  Traditionell kinesisk örtterapi

 

Leverantörer

Acunordic

Akuveda

Nålbolaget

TCM Nordic

TCM Products Norden

 

 

Forskningsrapporter

PubMed  comprises more than 21 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books.

Cochrane library Databas – Hälso- och sjukvård (abstracts + fulltext)
Utgörs av en samling databaser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Innehåller bl.a. en stor mängd systematiska litteraturöversikter, d.v.s. studier som behandlar, sammanfattar och utvärderar tillgänglig dokumentation kring specifika behandlingar av hälsorelaterade problem. Här återfinns också teknologiutvärderingar och kliniska prövningar.

 

Övriga länkar

Hela Barn  arbetar för att barn under åtta år ska få tillgång till komplementär- och alternativmedicinsk (CAM) vård och behandling i Sverige. I samtliga länder i Europa är det naturligt och tillåtet att söka en CAM-terapeut för sitt barn oavsett ålder. Detta bör vara möjligt i Sverige också.

Dokument

Politiska dokumentet  (Om akupunkturens roll i samhället)

WHO medicine strategy

Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials

Landstingets broschyr om komplementär- och alternativmedicinens roll vid cancer

 

Utbildning

Studieplan och målbeskrivning TKM

Studieplan och målbeskrivning Basmedicin  

 

Klinik och behandling

Förbjudna djur och växter i örtmedicin

Etiska regler SATCM

SATCM riktlinjer hygien

European TCM Association (ETCMA) Code of Professional Conduct

 

X