Medborgarnas medicinska rättigheter | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

I Sverige har den läkemedelsföreskrivande medicinska inriktningen ett fullständigt monopol på våra skattepengar. Ifall den medicinska vetenskapen var kapabel att bota kroniska sjukdomar och mental ohälsa skulle nuvarande ordning inte vara ett problem. Men i ärlighetens namn verkar den svenska befolkningen bli allt sjukare ju mer läkemedel som konsumeras och sjukskrivningar är idag ett direkt hot mot välfärdssamhället.

Ohälsan kostar, enligt läkaren Christina Doctares beräkning, runt 104,58 miljarder per år enbart via utbetalningar från Försäkringskassan. Dessutom måste de medicinska subventioner som betalas via medborgarnas skatter till läkemedelsbolagen på 19 miljarder läggas till. Vården har aldrig fått mer pengar än idag och ändå försämras medborgarnas hälsoläge, speciellt med hänsyn till mental hälsa.
Utvecklingen påminner starkt om H.C. Andersens saga om ”Kejsarens nya kläder”, där ingen vågar ställa sig upp och säga ”det är något som är fel”. Vilken politiker vågar vara det sanningssägande barnet? Är det rimligt att skattebetalarnas pengar fortsätter att ohämmat stödja ett medicinskt system som uppenbart inte klarar att lösa problemen med kroniska sjukdomar och mentala ohälsa? Befolkningen har rätt till ökade valmöjligheter inom vården.
Det är därför viktigt att de politiker som inte är bundna till läkemedelsbolagens finansiella ägare vågar reagera och få en bättre balans i vårdutbudet. Det är rimligt att en mindre del av skattebetalarnas pengar avsätts till alternativa behandlingsmetoder. Enligt en undersökning av Karolinska institutet, på uppdrag av Stockholms läns landsting, önskar 75% av befolkningen att alternativa behandlingsmetoder införlivas med vårdutbudet och finansieras via skattepengar.
Christina Doctare skrev, 13/2 2006, ett inlägg i SvD med ett förslag om att införa ett BOT-avdrag för att öka förutsättningarna för egenvård. Idag existerar ett så kallat ROT-avdrag för renovering av risiga hus på 35 000 kr. Bidraget skapar arbetstillfällen för snickare, en sektor som fullständigt domineras av män. Sektorn alternativmedicin domineras av kvinnor. Ett likartat BOT-avdrag hade istället gett effekten att alla dessa kvinnor får en reell möjlighet till försörjning i sina små egna företag. Vår erfarenhet är att ytterst få klarar att försörja sig, trots att ett stort intresse från kunderna finns. Men nödvändigheten av att finansiera den alternativa vården med egna pengar medför att majoriteten avstår. Christina Doctare uppskattar att ett BOT-avdrag hade skapat 20 000 nya arbetstillfällen, vilket hade genererat en enorm vinst för samhället med ökad skattebas förutom en friskare befolkning.
Vi yrkar att ni politiker tar Christina Doctares förslag på allvar och inför ett BOT-avdrag. Alternativmedicinen är, av naturliga orsaker, på frammarsch i hela världen. Varför skall Sverige vara det land som mer än något annat motarbetar den naturliga utveckling som sker? För att citera slutet i hennes artikel ”Bot-avdrag skulle vara en morot som skapar empowerment för oss människor. Vi kan och vill ta hand om vår hälsa. Alla är vinnare i ett sådant system, utom de förstås som nu håller i piskan.”

Hälsonätverket Orsa-Mora
Publicerad: |2007-09-15|

X