Medlemsförmåner

Svenska Akupunkturförbundet-TKM jobbar för Dig

Förbundets huvudsyften är:
  • Att föra medlemmarnas talan i politiska sakfrågor
   Styrelsen för kontinuerlig dialog med landets beslutfattare i olika sakfrågor som berör vår yrkeskår. En viktig plats att bygga upp dessa kontakter har varit närvaro vid politikerveckan i Almedalen under de senaste 10 åren. De kontakter som gjorts under politikerveckan följs därefter upp under hela året.

 

  •  Att marknadsföra förbundets medlemmar
   Vi följer löpande, både i tryckt media och i sociala medier, vad som skrivs om TKM och akupunktur. Dialog förs med flera tidningar där vi ställer oss till förfogande som sakkunniga. Vi har också en årlig budget för annonsering för att marknadsföra förbundets medlemmar över hela landet.

 

 • Att samverka med övriga akupunkturförbund i Norden och i Europa
  Vi har ett mycket nära samarbete med de nordiska akupunkturförbunden. Bland annat genomför vi en gemensam Nordisk Akupunkturvecka som sker vecka 38 varje år.  Som representanter i den europeiska paraplyorganisationen  ETCMA (European Traditional Chinese Medicine Association) för vi en löpande dialog med andra medlemsländer för att befrämja medlemmarnas intressen på europeisk nivå.

 

Övriga medlemsförmåner

Ordinarie medlemmar

Medlemmar erbjuds två dagars fortbildningsseminarium två gånger per år. Välkända svenska eller internationella föreläsare i ämnet akupunktur, traditionell kinesisk medicin föreläser samt ger olika workshops. (Värde per år är 6.800 kronor!) Klicka här för att se en lista med alla fantastiska föreläsare som gästat våra seminarier.

Ansvars och patientskadeförsäkring. Alla ordinarie medlemmar måste ha en heltäckande ansvars- och patientskadeförsäkring. Den är obligatorisk och tillhandahålls genom förbundet.

Medlemstidningen Akupunktören med aktuell information om förbundets och styrelsens arbete.

Tillgång till våra interna inloggningssidor på hemsidan samt möjlighet att delta i vårt interna forum på Facebook för att byta erfarenheter och få behandlingstips av kollegor.

Möjlighet att beställa ett Auktorisationskort som påvisar ditt aktiva medlemskap och därmed är en kvalitetsstämpel för säkerhet och kompetens.

Marknadsföring av alla medlemmar på vår hemsida i medlemsregistret.

Tillgång till broschyrer om akupunktur och förbundet.

Förbundet har ett kansli som tar emot telefonsamtal samt e-post från allmänheten, myndigheter och medlemmar.

Som medlem får du också tillgång till ett nätverk av andra akupunktörer runt om i Sverige.

Möjlighet att genom förbundet teckna en mycket förmånlig praktik/företagsförsäkring samt en sjukavbrottsförsäkring. Det är frivilligt och ingår inte i medlemsavgiften.

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin är anslutet till
ETCMA – European Traditional Chinese Medicine Association och
WFAS – The World Federation of Acupuncture and Moxibution Societies.
Förutom den trygghet detta ger så medför det också rabatter på vissa mässor, konferenser och tidskrifter.

Studerandemedlemmar

Under din utbildningstid kan du teckna ett studerandemedlemsskap hos oss. Du får då i stort sett alla fördelar som de aktiva medlemmarna har. En skillnad är att det inte ingår Ansvars- och patientförsäkring i ditt medlemsskap. Vi rekommenderar att du via förbundet köper till en försäkring till mycket förmånligt pris som gäller dina praktiktimmar under utbildningen både på och utanför skolan. Kostnad för denna försäkring är 1200;-. Hör av dig till förbundet för mer information om detta.

OBS! Som studerandemedlem har du inte rätt att marknadsföra dig eller dina tjänster under Svenska Akupunktuförbundet – TKM’s namn eller logga. Du står förstås heller inte med i listan över godkända akupunktörer på vår hemsida.

Försäkringar:
Patientansvarsförsäkring  (ingår i ordinarie medlemskap)

Företagsförsäkring – en förmån (ingår ej i medlemskapet)

Sjukavbrottsförsäkring (ingår ej i medlemskapet)

 

 

X