Medlemsförmåner

Aktiva medlemmar

Medlemmar erbjuds två dagars fortbildningsseminarium två gånger per år. Välkända svenska eller internationella föreläsare i ämnet akupunktur, traditionell kinesisk medicin föreläser samt ger olika workshops. (Värde per år är 6.800 kronor!) Klicka här för att se en lista med alla fantastiska föreläsare som gästat våra seminarier.

Ansvars och patientskadeförsäkring. Alla aktiva medlemmar måste ha en heltäckande ansvars- och patientskadeförsäkring. Den är obligatorisk och tillhandahålls genom förbundet.

Medlemstidningen Akupunktören med aktuell information om förbundets och styrelsens arbete.

Tillgång till våra interna inloggningssidor på hemsidan samt möjlighet att delta i vårt interna forum på Facebook för att byta erfarenheter och få behandlingstips av kollegor.

Möjlighet att beställa ett Auktorisationskort som påvisar ditt aktiva medlemskap och därmed är en kvalitetsstämpel för säkerhet och kompetens.

Marknadsföring av alla medlemmar på vår hemsida i medlemsregistret.

Tillgång till broschyrer om akupunktur och förbundet.

Förbundet har ett kansli som tar emot telefonsamtal samt e-post från allmänheten, myndigheter och medlemmar.

Som medlem får du också tillgång till ett nätverk av andra akupunktörer runt om i Sverige.

Möjlighet att genom förbundet teckna en mycket förmånlig praktik/företagsförsäkring samt en sjukavbrottsförsäkring. Det är frivilligt och ingår inte i medlemsavgiften.

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin är anslutet till
ETCMA – European Traditional Chinese Medicine Association och
WFAS – The World Federation of Acupuncture and Moxibution Societies.
Förutom den trygghet detta ger så medför det också rabatter på vissa mässor, konferenser och tidskrifter.

Studerandemedlem

Under din utbildningstid kan du teckna ett studerandemedlemsskap hos oss. Du får då i stort sett alla fördelar som de aktiva medlemmarna har. En skillnad är att det inte ingår Ansvars- och patientförsäkring i ditt medlemsskap. Vi rekommenderar att du via förbundet köper till en försäkring till mycket förmånligt pris som gäller dina praktiktimmar under utbildningen både på och utanför skolan. Kostnad för denna försäkring är 1200;-. Hör av dig till förbundet för mer information om detta.

OBS! Som studerandemedlem har du inte rätt att marknadsföra dig eller dina tjänster under Svenska Akupunktuförbundet – TKM’s namn eller logga. Du står förstås heller inte med i listan över godkända akupunktörer på vår hemsida.

Försäkringar:
Patientansvarsförsäkring  (ingår i aktivt medlemskap)

Företagsförsäkring – en förmån (ingår ej i medlemskapet)

Sjukavbrottsförsäkring (ingår ej i medlemskapet)