Moms eller inte på akupunkturbehandling |

11 september 2014
Kategori:
Artiklar
Comments: Kommentarer inaktiverade för Moms eller inte på akupunkturbehandling

Vi ställde en fråga som gäller moms på sjukvård. Sjukvård är generellt momsbefriad, vilket gäller för den akupunktur som ges inom skolmedicinen oavsett om terapeuten utför sina behandlingar inom offentlig sektor eller om det sker utanför i en privat praktik. Kravet är att termopapperen har legitimation, som sjukgymnast, sjuksköterska eller läkare t.ex.  Den som gått en lång utbildning i Kinesisk Medicin och kompletterat med erforderlig mängd basmedicin har inte samma möjligheter som den med legitimation och en kort akupunkturkurs. Den patient som blir behandlad av en terapeut utan legitimation får högre kostnader för sin behandling.

Så vad tyckte partierna om detta, som i princip ger en olik konkurrens situation?

Generellt hänvisar man till diskussionen om legitimation, och att det är Socialstyrelsen som fått uppdraget av politikerna att bedöma vilka kategorier av terapeuter som bör ha legitimation. Återigen en hänvisning till att finansiering för den offentliga sjukvården och att det enligt Socialstyrelsen saknas tillräckligt med evidens för att släppa fram den akupunktur som har sin grund i Traditionell Kinesisk Medicin.

För närvarande är samtliga partier eniga, utom Miljöpartiet som vill arbeta för ökad möjlighet för verksamheter som erbjuder komplementära metoder och förbättra valmöjligheten. Feministiskt Initiativ vill gärna se över regelverket. Sverige Demokraterna svarade inte.

Det finns dem bland oss i vårt förbund som menar att det vore sämre med legitimation. Det skulle innebära en annan form av kontroll från myndigheterna, kanske skulle vi “tvingas”ta emot fler patienter som inte har samma driv att faktiskt förändra sin livssituation, kanske…

Andra menar att det skulle ge patienter möjlighet att välja från e bredare palett av terapeuter och att det skulle ge större möjligheter för terapeuterna att klara sin försörjning med sin verksamhet som terapeut.

Är det nödvändigt att momsbefrielse  är knutet till legitimation?  Finns det alternativ? Är det kanske snarare en konkurrensfråga som berör små företag? Fråga representanten för det parti du tänker lägga din röst på. Kräv gärna svar innan du klistrar igen kuvertet med din röst!

 

Comments are closed.

X