Myten om den evidensbaserade vården | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Det råder flera missuppfattningar och myter om evidencebaserad vård.
En myt är att man i vården enbart bör använda metoder som det finns evidens för. Detta är naturligtvis varken en möjligt eller rimligt. Att de i många fall saknas studier om nyttan av olika metoder behöver inte betyda att dessa saknar effekt – brist på bevis ska inte sammanblandas med brist på effekt. I stället visar brist på bevis att vi ofta har behov av att initiera forskning om sådana metoder där evidens är önskvärda. En annan myt är att som bevis gäller enbart randominiserade kontrollerade studier. Vilken typ av fokningsstudie som ger bästa bevis avgörs av den frågeställning vi vill besvara

(källa: Omvårdnadsmagasinet, 2006, nr.5, s.20).
Publicerad: |2006-07-21|

X