Ögonens patologi | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

1. Levern, Su Wen kap.5 ;
“När levern är sjuk snurrar det i huvudet, synen blir dimmig och man har ont i sidorna”
Det som är viktigt med ögats patologi är att sätta det i samband med de övriga symtomen som presenteras av patienten.

Utifrån dessa symtom kan vi förstå att vi har en tomhet Yin i levern, där hetta eller vind kommer att stiga uppåt i kroppen. Vinden gör att synen blir grumlig och att man får yrsel. En tomhet Yin i levern gör att det inte kommer tillräckligt med blod och essenser till hjärnan och då kan man också få dessa symtom. Genom att studera symtomen noggrant kan vi avgöra om vi ska lägga betoningen på att stärka eller att behandla elden eller vinden. I kap. 40 Su Wen har vi en beskrivning av en pat. som har en minskad synförmåga som är lierad till mera allvarliga problem.

Vi har haft en blodförlust, en uttorkning av blodet som så småningom leder till amenorré. Allt eftersom blodet minska kommer synförmågan att minska, man får yrsel, svimningskänsla eller svimning, och processen kan leda till en försvagning av hela kroppen. När något går fel finns det en rad olika möjligheter hur det kommer att utvecklas, mot mera eld, vind eller tomhet blod och så vidare, texterna tar ett exempel och utvecklar det till sitt yttersta där personen dör. Men det hindrar inte att sjukdomen utvecklar sig på ett annat sätt, det är bara ett sätt att exemplifiera processerna men det utesluter inte andra möjligheter.
I Su Wen kap. 19. Talar man om pulsen som överflödar sin normalitet på våren. Om man har en puls som är för stor på våren ska man ha symtom som glömska, irritation och ilska. Sinnet är grumlighet, nästan till dumhet och synen blir dimmig, man har en känsla av att det snurrar framför ögonen, synen är inte klar. Det kan också vara som en hinna framför ögonen, det blir dunkelt. Om det fortsätter kan man få kriser av demens. Symtomen följer leverns meridian, ett för starkt tryck uppåt av vårens energi och agitation och trycket av detta skapar hetta, så kommer det som skall vara klart inte att vara klart längre. Därför får man denna tendens till irritation och ilska. Eller en tendens till glömska vilket gör att man inte är riktigt förankrad i sig själv längre på grund av det starka trycket. Minnet är alltid en rörelse tillbaka till djupet och är en förutsättning för att vi skall minnas. I den övre Jiao kommer essenserna som skall vara stöd för andarna i hjärtat, kommer att grumlas och kan inte vara stödet för andarna längre. Därför får vi ett grumligt sinne. I nivå med ögonen kan inte essenserna närvara och bevattna, så vi får grumlig syn. Vi har också svårt att fixera blicken vilket gör att man upplever att saker och ting är ostabila och snurrar lite. Bristen på essenser, blod etcetera gör att synförmågan minskar. Hetta som stiger uppåt kommer att ge inflammatoriska processer i ögats inre system och hjärnan vilket ger dessa plötsliga kriser av demens. Det är en störning i kommunikationen mellan hjärta och hjärna utav det uppåtstigande trycket.
I Su Wen kap. 69. har vi ett exempel på när metall attackerar trä. Detta kapitel handlar om energin i de olika årstiderna och åren. Detta år är det metall som övergår sin gräns.
Det år när metall dominerar kommer torkan att breda ut sig. Det är elementet trä, det vill säga levern som drabbas mest av detta. På grund av detta kommer vissa sjukdomar att dominera, vilket ni kan känna igen genom att vissa år är alla sjuka si eller så, på grund av det är vissa olika atmosfäriska energier som dominerar då. Symtomen är då att man får smärtor i revbensidorna och den nedre buken, ögat är rött och smärtsamt och man kan få sår i ögonvrån. Torkan torkar ut leverns blod och skapar dessa symtom. Såren i ögonvrårna beror på att torkan har skapat hetta och hettan förstör blodet lokalt och resultatet är såren. Det finns många exempel på hetta i levern, men detta var ex. på hur klimatet kan skapa hetta i levern. Vi ska komma ihåg att ögat är ett område med en otrolig bevattning, så om ni har en torka i blodet får det ganska snart konsekvenser för ögat.
Exempelvis i Ling Shu kap. 23. Så beskrivs en möjlighet av många hur en typ av sjukdomar orsakade av hetta. Man får huvudvärk, sammandragningar och smärtor i området tinning-öga, näsblod. Hettan utövar ett tryck på blodet som kommer att drabba de områden som är speciellt rikt bevattnade, alla Mai som bevattnar ögat och kommer att konkret uppleva dessa sammandragningar. Trycket kommer att få blodet att lämna sina normala banor, därför näsblod. Det är väldigt vanligt att när vi har störningar i cirkulationen, Mai, kommer det förr eller senare att patologiskt påverka ögat. När man i de moderna texterna

talar om attacker på de fyra nivåerna, på nivå blod så kommer cirkulationen till ögat att störas och vi får bl.a en synnedsättning. Gallblåsan kan naturligtvis skapa störningar i ögat, vilket kan vara en huvudorsak. En hetta i gallblåsan kan “smitta” levern och sprida sig till sina meridianer och störa ögat. Så förutom gallblåsans ytliga meridian så har den förbindelser in i hjärnan och ögats inre? cirkulationssystem som kan bli stört. Då kan man få symtom som svårt att stänga ögonen. I Su Wen kap. 37;
” När gallblåsans meridian transporterar hetta till hjärnan, kommer vi att få en mycket stor smärta på näsroten ”
Vi får en sinuit med gult tjockt sekret. Detta kan utvecklas till att ge näsblod och i mycket allvarliga fall att blod kommer ut ur näsan. Då är blodet tjockt och svart när det är påverkat av hetta. Då stänger man ögonen i ett slags fotofobi, vilket betyder att det finns för mycket hetta/Yang i detta område. Och för att mildra detta så stänger man ögonen, för man vill inte ha mer Yang d.v.s. ljus. Vi kan också få en slags sömnolens, man vill vila ögonen eftersom det finns för mycket fukt-hetta i detta område och musklerna orkar inte hålla ögonen öppna. Detta är en hetta som inte agiterar utan blockerar cirkulationen och man vill sluta ögonen. Om vi ser på patologin av insomnia, så ser man att hetta kan både orsaka insomnia genom att den agiterar och även sömnighet på grund av att den blockerar. I kap. 32 Su Wen som behandlar sjukdomar orsakade av hetta, återfinner man symtomen av att man vill stänga ögonen på grund av hetta som är närvarande lokalt. Här har vi också en attack som är ännu mer djupgående. Det är en beskrivning av sju olika sjukdomar på grund av hetta och den första är kroppen tung, ont i skelettet, hörseln minskar, man har en tendens att stänga ögonen och då sticker man på fotens Shao yin. Om det inte hjälper så sticker man på de 59 punkterna (hettapunkterna) I detta exempel har hettan skadat njurarnas vatten som har en påverkan på skelettet och hörseln. Men den inre hettan har också konsumerat Qi och därför är kroppen tung. Detta är motsatsen till andra beskrivningar på hettasjukdomar då de är väldigt agiterade, upphetsade och fulla av rörelse, men denna patienten har en tung kropp och så vidare och vill stänga ögonen som är en kombination av tröttheten och fotofobin. Här har hettan skadat den autentiska Yin och skadat grunden till vitaliteten och tröttheten uppkommer. Symtomen från ögonen är bara en av många symtom och terapin kommer att gå ut på att jaga ut hettan. Därför börjar man sticka på njurarnas meridian för att få ut hetta och om detta inte fungerar får vi ta värmepunkter.
Senare i detta kapitel 32 om hettas sjukdomar kommer vi till en patologi som specifikt handlar om ögat. Och det första symtomet är grumlig sjukdom, hinder i cirkulationen i thoraxsidorna och då rekommenderar man att sticka både fotens Shao Yin och Shao Yang. På fotens Shao Yin stärker man vattnet och essenserna, som bevattnar ögat. På fotens Shao Yang kan man skingra hettan som finns i ögat. Nästa exempel är röda ögon, som beror på en eld i kroppen. Vilket ofta är ett symtom bland många andra.
I Kap. 71 Su Wen finns exempel på en serie symtom hur de kan uppträda men i verkligheten inte nödvändigtvis alla samtidigt och inte i den ordning som de beskrivs. Detta är ett exempel på en eld som har blivit hindrad inuti som plötsligt skjuter upp. Då kan man få följande symtom; mindre Qi/energi för man kallar elden för en energitjuv, för en kraftfull eld slukar Qi. Vidare kan man få furunklar och sårbildningar i hudens oftast på kroppens övre del. Det

är en effekt av elden som stör cirkulationen av blodet och vätskorna och resulterar i dessa uppblossande hudproblem. I diagnostiken observerar vi att problemet ligger upptill vilket indikerar vissa saker samt vilka meridianer det ligger på. Vi får svullnader som kan uppträda i buken, revbenen, thorax, ryggen, ansiktet. överallt. Det som gör att det sväller är trycket på energin. Vi får inte blanda! ihop ödem och svullnad. Sammandragningar och tics. Smärta i skelettet, ryckningar i lederna, tremor. Ni ser att det blir en utveckling av hettan först ytligt sedan djupare i kroppen. Plötsliga brutala diarréer och nu går hettan in i Fu och utvecklar ett tryck som skapar dessa våldsamma tarmtömningar. Om hettan når Shao Yang kan vi få intermittent feber. Plötslig brutal smärta i magen, som beror på att Yin/vätskorna har minskat och skapar ett starkt tryck pga all energi som blir i överflöd i förhållande till Yin och vätskor. En relativ fullhet av energi. Vidare blir trycket av Qi så starkt att blodet svämmar över och lämnar sina normala banor. Essenser och vätskor kommer då att minska, ögat är rött och hjärtat är varmt. När det har blivit ännu allvarligare har man ett enormt tryck i bröstkorgen och man kan dö när som helst. Det finns en stor logik i den ordning som symtomen utvecklas och oftast beskrivs symtomen på detta sätt i de gamla texterna, en utveckling från det ytliga till de djupa regionerna.
Synstörningar relaterade till njurarna beskrivs i Su Wen kap. 36, som dessutom beskriver intermittent feber på grund av störningar i njurarna. Symtomen är att man skakar av köld, ont i lumbal och ryggrad, svårt att tömma tarmen, grumlig syn och svårt att se, darrningar i ögat, kalla händer och fötter. Då sticker man på fotens Tai Yang och fotens Shao Yin. Orsaken är en tomhet i njurarnas Qi eftersom vi har förstoppning och kalla händer och fötter samt ont i ryggen. En minskning av ögats försörjning av essenser pga tomhet i njurarna och urinblåsan som inte kan transportera essensen till Ögonen. Darrningarna är en frånvaro av värme i området, kyla och därför ingen rodnad i området. Man kan dessutom ha lite torka i området eftersom det bevattnas dåligt. Vissa kommentatorer rekommenderar att man ska sticka Wei Zhong Ub 40 och Da Zhong Nj 4. Man kan även ta Nj 3, som är njurarnas Yiian punkt, eller urinblåsans Yiian punkt Ub 64, tillsammans med Nj 9 som har en relation med Yin Wei Mai.
I Kap. 20 Ling Shu hittar vi ett annat exempel; har vi en närvaro av en pervers i njurarna med symtom som smärta i skelettet. Svullen buk, smärtor i lumbal en, förstoppning, ont i övre delen av ryggen och nacken. Grumlig syn. Texten rekommenderar att man skall sticka på Nj 1 och Ub 60, föra att befria njurarna från perversen.
Sedan har vi en serie symtom där vi har en svullnad av ögonlocken, det kan vara båda eller bara det undre. I kap. 18 Su Wen ; – om ögonlocken är svullna precis som hos någon som nyss har vaknat, är det vatten. Detta indikerar att njurarna som är mästare över vatten och njurarnas eld som skall förånga vattnet och cirkulera, inte fungerar som det skall. Om njurarna har förlorat sin kontroll över vattnets transformation, så kommer man att finna i de tre värmarna en efter en, vatten som inte är transformerat. Om vi finner ögonlock som är svullna pga vätska (ögonlocken tillhör mellersta värmaren) så indikerar det att perversion av vätskorna, vätskor som inte är bearbetade, har nått mellersta Jiao. Kliniskt är detta vanligt.
I kap. 33 Su Wen, har vi en sammanfattning av detta; – vatten är Yin och nedanför ögat också är Yin och buken är platsen för den högsta

Yin. Finns det vatten i buken blir följden att man sväller i det nedre ögonlocket.
Dessa exempel visar att Zang-organen är närvarande överallt i! kroppen, att njurarna inte bara befinner sig nedtill i kroppen och mjälten mitt i kroppen. Och har man störningar i de inre organen kan det visa sig på alla nivåer där de inre organen är verksamma. Det nedre ögonlocket är ex. en plats där magens meridian börjar. Och här slutar ju också Ren Mai, som är havet för all Yin i kroppen. Om njurarna inte kan kontrollera vattnet kommer Ren Mai som är nära relaterad med njurarna att ge en svullnad i nedre ögonlocket. Sen finns det andra exempel på när njurarna är försvagade och inte kan stödja levern, vilket leder till ögonproblem.
Su Wén kap. 20, – Om blicken riktas uppåt så hör det till Tai Yang. Detta har med både fotens och handens Tai Yang att göra. Det är ett slags sammandragning i området som beror på en svaghet i leder till att området inte försörjs ordentlig, vilket leder till en fixering av blicken. Detta kan vara mer eller mindre allvarligt, det kan vara en enkel attack på Tai Yang’s muskulära meridian eller vara allvarligare med en påverkan av flera muskler utmed Tai Yang’s sträckning där musklerna är sammandragna. I detta kap. utveckla symtombilden till att det finns risk för livet, när njurarnas energi blir så svag att den även påverkan Tai Yang. Om det är ett lokalt problem kan man försöka återetablera cirkulationen rent lokalt men om det är de slutliga symtomen där alla muskler är påverkade räcker det inte med att sticka rent lokalt. Det vi inte får glömma är att handens Tai Yang också har en mästarroll över vätskorna i kroppen, spec. YE (i JinYe), det som bevattnar håligheterna, sinnesorganen. Så en skada på Tai Yang kan i vissa fall skada vätskecirkulationen i kroppen, eftersom både tunntarm och urinblåsa är ansvariga för cirkulationen av JinYe i kroppen. Det är då vi kan få sammandragningar och spasmer när bevattningen är störd. Symtomen beror på att man har en tomhet i Tai Yang och man kan inte få vätskorna att cirkulera.
Vi kan också ha en hetta i Tai Yang som stiger och stör. Vi kan också få en reaktiv hetta pga en kyla som blockerar och ger upphov till hetta. Det är en vanlig utveckling att en attack av kyla1 utvecklas till hetta. På grund av denna omvandling utvecklas symtomen] därefter.
Shao Yang meridianen har också patologi lierad till ögonen, ex. en! attack på Shao Yangs (Trippelvärmaren och gallblåsans meridianer) muskulära meridian som också står för regleringen av musklerna runt ögat och som möjliggör muskelrörelser. Vi kan också vid en sjukdom) i levern få en återspegling/påverkan på gallans meridian och en brist; på cirkulation som påverkar bevattningen av ögonen. Vi kan få! inflammationer och rodnad. Hettan i Shao Yang kan påverka magen eftersom magen befinner sig mellan gallblåsan och trippelvärmaren. Su Wen 74; – om vi har en stor hetta i Shao Yang kan vi få symtom som! sammandragningar i området runt ögonen samt ofrivilliga blinkningar. Vi får då också andra symtom på hetta i Shao Yang som näsblod, kramper, hosta och så vidare.
En påverkan på Yang Ming kommer att påverka den psykiska sfären. I kap 16 Su Wen, beskrivs en situation i slutet av vårat liv får en attack på Yang Ming. – öga och mun blir agiterade. Det handlar här säkert om att det inre kommunikationssystemet till öga och mun blir störda och ögon och mun blir sneda, får deformationer. Om magen fungerar dåligt så kommer förnyelsen av essenser inte att kunna i

fungera. Det kommer att visa sig framför allt på de områden som bevattnas av magens meridian, som är ögon och mun. Man kommer också att ha generella ofrivilliga ryckningar i kroppen. I nivå av hjärtat kommer andarna inte att ha något stöd av essenserna eftersom de inte förnyas och därför kommer man att ge fräcka förslag, man kan säga vad som helst för man vet inte vad man talar om. Denna störning i magen kan påverkas av eld som stör Yang Ming. Som ni vet är Yang Ming full av både blod och Qi. Men i detta fall beror symtomen på en minskning i Yang Ming, eftersom inte essenserna kan förnyas.
Ett exempel på omvandlingen från kyla till hetta, som vi talade om tidigare, är när en kyla har omvandlats till hetta och når fram till Yang Ming. När den har kommit hit har blockeringen som skapades av kyla redan börjat ge hetta reaktioner. På grund av en attack kyla får vi en inre hetta i Yang Ming, och texten säger följande; Yang Ming har kontrollen över köttet och dess Mai går på vardera sidan av näsan och tar en luo relation med ögonen. Det är därför kroppen är het, ögat är smärtsamt och näsan torr och man har insomnia.
Så vad vi ser här är att hettan har minskat kroppsvätskorna och kommer att invadera köttet och därför har vi en känsla av hetta i kroppen. Och denna specifika Yang Ming hetta kommer att manifestera sig som en feber. Minskningen av vätskor leder till att näsan blir torr och man får smärtor i ögonen som beror på att det inte finns någon bevattning. Hettan in magen kommer så småningom att nå hjärtat och leda till insomnia.
Sen har vi olika patologier relaterade till vind, externa som interna, som stör ögonen. Vinden kan liera sig med hetta och kyla och leda till komplikationer i ögonen. Som vi har sett tidigare kan vinden attackera i nacken via urinblåsans punkter och störa den inre cirkulationen i ögonen och ge upphov till smärtor i ögonen.
En annan patologi som är relaterad till Yang Ming som handlar om hallucinationer är en speciell form av patologi som inte är direkt relaterad till ögat, men som påverkar synen. Det är en hetta i magen som påverkar hjärtat till den graden att Shen inte längre kan känna igen den verklighet som finns utanför. Ett exempel är från Su Wen kap. 45; vilket är en beskrivning av en försvagning, ett JUE syndrom vilket är en slags försvagning, pares, en långsamt framskridande förlamning. JUE betyder minskningen av kraften i en meridian. Vilket leder till att en yttre pervers har lätt för att attackera. Hos Yang Ming kommer Jue syndrom att utvecklas som att man får en demens och får lust att gå runt och skrika. Buken är blockerad, man har insomnia, ansiktet är rött och varmt, man ser saker som inte finns och man har delirium. Yang Ming som är en meridian som är mycket rik på Qi och blod, och därför känslig för en attack av hetta, eld, vind. Man säger att magen har behov av en jämn fin värme för att fungera. Så därför är det vanligt att Yang Ming utvecklar en hetta-patologi. Hetta skapar då en motströmsrörelse uppåt och en förstörelse av vätskor och Yin, och den sav som är till för återbildandet av blod. Man säger att magen producerar Yin’s förstörelse i kroppen. Detta kommer att leda till störningarna i de själsliga funktionerna och symtomen förklaras på detta vis. Man har lust att gå och skrika, för att Yang rör sig utåt och uppåt, vilket skapar överaktivitet i extremiteterna. Buken är blockerad eftersom magens Qi inte kan sänka sig längre. Man har insomnia p.g.a. en tomhet Yin i hjärtat och en agitation av andarna. Ansiktet är rött och varmt på grund av att blodet pressas uppåt. Då får man delirium upptill både genom mun och ögon, vilket beror på hettan upptill och att man inte har någon kontroll över andekrafterna för att man har en tomhet Yin.

I andra fall av hetta kan man få tillstånd av demens och röda ögon och smärta lokalt. Man måste då ta reda på vart hettan kommer ifrån, hjärtat och så vidare och det finns punkter på tjocktarmens, tunntarmens och lungans meridian för att befria hetta upptill.
I kap.10 Ling Shu, har vi en beskrivning av en patologi relaterad till en speciell meridian. Ex. perverser i urinblåsans meridian, då kommer man att ha så ont i ögat att det känns som om någon håller på att slita ut ögat. Det känns som om nacken och kotorna är krossade. Så har vi en patologi som gäller fotens Shao Yin, då vi förlorar förmågan att se ända till blindhet. När det gäller en patologi för Shao Yang kommer man att ha smärta i yttre ögonvrån.
En mycket berömd läkare SUN SI MIAO (580 – 682) säger följande;
” Hos människan så är ögonen bilden av solen och månen, källor och fontäner på jorden. Om inte himlens energier sänker sig och om inte jordens energier höjer sig, då kan inte dessa två energier mötas och reagera tillsammans Då kommer himlens energier att uppträda oriktigt och utbytet/föreningen mellan Yin Yang kommer att reduceras till ingenting. Då kommer sol och måne (ögonen) att vara grumliga och beslöjade”
Man säger att ögonen liknar solen och öronen månen, men man kan också säga att ögonen är som sol och måne. Med det vill man säga att i ögonen finns det ett fullkomligt utbyte mellan Yin Yang. Att det finns lika mycket utåtriktad rörelse som det finns en inåtgående rörelse i ögonen. Med det vill man säga att det finns lika mycket bevattning så som det finns stimulering av energi i nivå med ögonen. Detta är nödvändigt för att en närvaro av andar ska vara möjlig och då måste det vara en närvaro av lika mycket Yin och lika mycket Yang. För att man ska kunna bilda en ny varelse, krävs lika mycket Yin och lika mycket Yang. De står i Ling Shu kap. 50 och detta sker på alla nivåer i livet, så om jag vill att det skall finnas andekrafter närvarande d.v.s. liv, så måste det ske en kontinuerlig förening av Yin Yang på alla nivåer. Detta kommer vi att se på Chiao Mai, hur föreningen av Yin Yang i nivå av ögonen möjliggör närvaron av andekrafter i ögonen. Föreningen av Yin Yang är inte något statiskt eller procentuellt, utan en växling mellan Yin Yang där den ena stiger och den andra sjunker och så vidare. En sann harmoni innebär alltid en rörelse av någonting och en ständigt pågående förändring. Och texten fortsätter;
” I hela den mänskliga kroppen, när Qi och blod stiger och sjunker, när vatten och eld är i balans då kan ingen av de tiotusen sjukdomarna födas/eller uppträda ”
Det är närvaron av Yin Yang på alla nivåer som möjliggör att vätskor kan cirkulera, för vätskor kan inte cirkulera utan Qi, för att anden ska kunna vara närvarande behövs essenser och så vidare. Vätskorna som bevattnas ögonen kan perverteras av kyla eller värme. Om det är kyla så cirkulerar dom dåligt och det blir sammandragningar, smärta och så vidare. Om det är värme/eld så torkar vätskorna ut och vi får torka, rodnad och så vidare.
Publicerad: |2007-09-15|

X