Nordic Awareness of Acupuncture Week | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Idén till NAAW, Nordic Awareness of Acupuncture week, föddes på ett möte mellan de nordiska akupunkturförbunden under Rohtenburg-konferesen våren 2015. Tanken var att gemensamt lyfta fram viktiga frågor, stötta varandra i arbetet och aktivera våra medlemmar till att under en vecka varje höst hjälpa till att sprida kunskap om TCM-akupunktur genom olika lokala event som föreläsningar, erbjudanden, artiklar i lokalpress etc. Danmark, Sverige, Finland och Norge startar upp och Island kommer efter ett annat år när de är bättre rustade.

Första NAAW-veckan sattes redan till vecka 43 samma år. Arbete sattes genast igång med att sprida information till våra medlemmar, ta fram material som de kan använda på sina event, skriva artiklar och pressreleaser samt skicka information till politiker. En gemensam facebookgrupp bildades för styrelserna i de nordiska förbunden där många idéer har bollats fram och tillbaka. Öppna facebooksidor skapades för NAAW i de olika länderna för att sprida de lokala eventen.

År 2015 ses som ett uppstartsår. Vi sätter så mycket fart som vi kan men räknar med ännu mer aktiviteter kommande år. Här samlar vi aktiviteter från de olika länderna för 2015.

Här kan du läsa om vad som händer under veckan i år.

X