Om förbundet

stockxpertcom_id174792_jpg_bad19defe38a1fc45fc6e96c2ce33c92Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin är ett rikstäckande yrkesförbund för akupunktörer verksamma enligt traditionell kinesisk medicin inom Sverige. Söker du som privatperson eller företag en behandlande akupunktör finner du dessa i vårt medlemsregister, se blå länk ovan.

Medlemskap i förbundet är öppet för dem som studerat traditionell kinesisk akupunktur enligt förbundets kursplan; akupunkturstudier under minst 3 år samt privat eller statlig medicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och patologi. I medlemskapet ingår bl a patientförsäkring, två årliga vidareutbildningar, en medlemstidning samt listning i förbundets medlemsregister för myndigheters och allmänhetens kännedom. Även studerande kan lösa studiemedlemskap. Läs mer vad som ingår i studiemedlemskapet under utbildning.

Medlemmarna följer förbundets etiska stadgar, använder endast EU-godkända engångsnålar och följer miljöbalkens föreskrifter. Årligen utförs hundratusentals behandlingar av förbundets medlemmar utanför landstinget. Samarbete sker med akupunkturförbund inom norden, EU och vidare internationellt.

      

       Framtidsmål för Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin

  1. 1. Rättvis moms för traditionell kinesisk akupunktur.
  2. 2. Forskning och projekt med traditionell kinesisk akupunktur genom skattemedel och privata donatorer
  3. 3. Möjlighet till skyddad yrkestitel med myndighets insyn för patientsäkerhet och utveckling av akupunkturen i Sverige.

Klicka här för att vårt politiska dokument, Klassisk akupunktur 2016

Klicka här för att se förbundets styrelse

 

Historik

Förbundet har sina rötter tillbaka i 1970-talets Sverige då farhågor fanns att akupunkturen skulle förbjudas. Akupunkturen har varit känd i väst mer allmänt sedan 1500-, 1600-talet. Under 1700-talet skrev bland annat en lärjunge till Linné en avhandling över asiatisk läkekonst. Under 1970-talet uppmärksammades kinesisk akupunktur stort i väst då amerikanska journalister rapporterat om akupunktur i Kina. På 1970-talet undersökte Socialstyrelsen i Sverige akupunkturen genom professor Martin H:son Holmdahl. Professor Holmdahl anlitade en akupunktör enligt kinesisk medicin i Stockholm som behandlade flera olika sjukdomstillstånd men själva utredningen gällde endast studiet av smärtlindring. Efter tre månader lämnades en rapport vilken visade att akupunkturen hade god verkan. Rapporten fick stor publicitet bl a i Läkartidningen. Någon ny utredning blev dock aldrig utförd efter detta. Landstingspersonal förbjöds använda akupunktur. Akupunktörer utanför landstinget som arbetade med traditionell kinesisk akupunktur vid ett flertal sjukdomar ansågs ointressanta av Socialstyrelsen på 1970-talet men fick fortsätta sin verksamhet.

På 1980-talet infördes dock en mycket enkel form av akupunktur s k sensorisk stimulering mot smärta inom landstinget. Många är bekanta med denna metod genom bl a besök hos sjukgymnaster. Utbildningstiden vid sensorisk stimulering var endast 10 dagar och accepteras fortfarande som utbildning inom landstinget. Troligtvis ändrade myndigheterna efter det stora internationella symposiet om akupunktur 1979 i Kina inställning. Detta då Världshälsoorganisationen WHO gjort en förteckning på 43 sjukdomstillstånd som kunde behandlas med akupunktur.

Nutida forskning kan inte förklara akupunkturens mekanismer fullt ut men visar ändå att akupunktur är lämplig vid ett mycket stort antal sjukdomar. Världshälsoorganisationen WHO har i dag listat omkring etthundra behandlingsområden. Vi inom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin har under årtionden hävdat akupunkturens mångfasetterade behandlingspotential. Metoden är också kostnadseffektiv i förhållande till insats och resultat. WHO uppmanar sina förbundsländer till vidare samarbete mellan olika vårdformer inbegripet akupunktur. Vi inom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin önskar ett brett samtal om akupunkturens utveckling i Sverige och ett samarbete med myndigheter, sjukvården och företag i projekt och kunskapsutbyte.

X