Våra föreläsare | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Föreläsare som gästat Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

Nr. 1  Reijo Pöyhönen – Sverige, 30-31 november 1999
Sjukdomar i mag-tarmkanalen och gynekologiska sjukdomar –
integrering av information från puls-tunga och symtom

Nr. 2  Jan Lindborg & Peter Torssell – Sverige, 18-19 mars 2000
Fördjupning i teknikerna Kroppspalpitation och Pulsdiagnostik

Nr. 3  Kerstin Widing – Sverige, 11 november 2000.
Eldnål

Nr. 4  Dr. Liping Han  Kina/England & Dr. Stan Switala – England,
17-18 mars 2001 Hudsjukdomar

Nr. 5  Lei Wang – Kina/Sverige, 10 november 2001
Smärta, differentiering av smärttillstånd enligt TCM behandlings principer

Nr. 6  Rachel Peckham – England, 16-17 mars 2002
Överaktivt tvångsbeteende (utbrändhet) öronakupunktur, NADA

Nr. 7  Prof. Huide Jin & Prof. Yuneri Zhao – Kina, 19-20 Oktober 2002
Astma – Allergi, Symptomdifferentiering och behandling och de 8 extraordinära meridianerna

Nr. 8  Dr. Stephen Gascoigne- Irland, 15-16 mars 2003
Dag 1 Autoimmuna sjukdomar
Dag 2 Hur behandlar man med akupunktur i samband med livsnödvändig läkemedelsmedicinering

Nr. 9  Prof. Jan Westman – Sverige, 9 november 2003
Centrala nervsystemet, anatomi, fysiologi och sjukdomar

Nr. 10  Holger Wendt – Sverige, 23-24 oktober 2004
samt gästföreläsare Dr.Dieter Schmidt -Tyskland
Koreansk Handakupunktur (Göteborg)

Nr. 11  Jan Schröen – Holland, 12-13 mars 2005
Psykologi enligt TCM diagnos och behandling

Nr. 12  Elisabeth Rochat de la Vallée  – Frankrike, 15-16 Oktober 2005
Fördjupning av akupunkturpunkter Gallblåsans meridian

Nr. 13  Peter Deadman – England, 18-19 mars 2006
Dag 1. Akupunkturbehandling vid manliga uro-genitala problem,
Dag 2  Kliniska patientfall generellt från egen praktik

Nr. 14  Lillian Garnier Bridges – USA, 14-15 Oktober 2006
Ansiktsdiagnostik utifrån de fem elementen

Nr. 15  Nora Franglen – England, 17-18 mars 2007
Fördjupning i principerna och användandet av de 5 elementen.

Nr. 16  Dr. Stephen Gascoigne – Irland, 20-21 oktober 2007
1/ Sjukdomar i respirationsorganen enligt TCM
2/ Hur man använder patentmediciner vid olika sjukdomstillstånd

Nr. 17  Kevin Young – England, 15-16 mars 2008
Behandling av Muskel, Skelett och Idrottsskador med Akupunktur & Kinesiskmedicin

Nr. 18  Dr.Yair Maimon – Israel , 18-19 oktober 2008
Akupunkturbehandling av Shen & Psykiska problem

Nr. 19 Stephen Birch –England- Holland, 7-8 mars 2009
Japansk Akupunktur, Diagnoser & behandlingsprinciper, teori och praktik.
Skillander mellan kinesiskakupunktur och japansk akupunktur

Nr. 20  Barbara Kirschbaum – Tyskland, 17-18 oktober 2009
Tungdiagnostik, diagnoser& behandlingsprinciper, teori & praktik

Nr. 21  John Boel – Danmark, 20-21 mars 2010
AKUPUNKTUR 2000, smärtbehandling med omedelbar framgång , teori & workshop

Nr. 22  Deirdre K Courtney – Irland, 23-24 oktober 2010
Yang Sheng, höjer och stärker kroppens livsvitalitet, teori och workshop

Nr. 23  Daverick Leggett – England  &  Peter Torssell – Sverige, 12-13 mars 2011
Food Energetics / Kinesisk kostlära

Nr. 24  Jasmine Uddin, England. 22-23 oktober 2011
Hjärt- och kärlsjukdomar samt klinisk depression.

Nr. 25  Peter Firebrace – England, 17-18 Mars 2012
The Inner Alchemy of Chinese Medicine ” – Det inre landskapet / De nio öppningarna

Nr. 26  Reijo Pöyhönen – Sverige, 13-14 oktober 2012
Pulsdiagnostik och Kinesisk diagnostik i allmänhet och pulsdiagnostik i synnerhet.

Nr. 27  Arnauld Versluys 16-17 Mars 2013
Klassisk kinesisk medicin. ”The Shanghan Zabing Lun”.

Nr. 28  Nigel Ching, 12-13 Oktober 2013
ADHD, ADD, DAMP, HKD – or just plain restless.

Nr. 29  Dr. Arya Nielsen – USA, mars 2014
Gua Sha

Nr. 30  Suzanne Robidoux – Kanada/Kina, oktober 2014
Scalp acupuncture & Classic Acupuncture

Nr. 31  Miguel Rodrigues – Sverige, mars 2015
Xin Ping

Nr. 32  Lillian Pearl Bridges – USA, oktober 2015
Face Reading

Nr. 33  Li Jie – Kina/Holland, mars 2016
Fertility, Infertility for women & men

Nr. 34  Hamid Montakab – Schweiz, oktober 2016
Acupuncture for Insomnia

Nr. 35  Ilkay Chirali – England, mars 2017
Cupping Therapy

Nr. 36  Jason Robertson – USA, oktober 2017
Moving beyond Intellectual acupuncture –
Intergrating Channel Palpation To Improve Clinical Efficacy

Nr. 37  Julian Scott – England, mars 2018
Eye diseases

Nr. 38  Marie-Lore Buidin – Beligen, oktober 2018
Cardio Vascular Disorders

Nr. 40  Svenska Skolledare föreläser, mars 2019

 

 

X