Revidering av akupunktörens yrkesroll | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Akupunkturens användning ökar stort i Sverige. I takt med att akupunkturen
numera anses vara vetenskap och beprövad erfarenhet och kräver utförande genom individuell kvalificerad behandling så krävs nu en revidering av den
välutbildade akupunktörens yrkesroll det vill säga legitimering med skyddad
yrkestitel.

Svenska akupunkturförbundets medlemmar har flerårig utbildning i akupunktur samt utbildning i västerländsk medicin innefattandes anatomi, fysiologi och
patologi. Akupunktörer är dock totalt utestängda från att verka för dagens offentliga sjukvård på grund av att yrkesgruppen idag inte är legitimerad.

I Sverige utförs tiotusentals akupunktur-behandlingar utanför landstinget av akupunktörer från Svenska akupunkturförbundet åt privatpersoner och företag. Full behandlingsavgift betalas med privata pengar samt moms – ingen ersättning utgår från skattepengar.

Som kontrast utförs inom landstinget akupunktur kallade sensorisk nervstimulering, ofta utförda av sjukgymnaster där utbildningen vanligtvis
är 10 dagar. Denna korta utbildningstid ifrågasätter vi inom Svenska akupunkturförbundet. Vi ifrågasätter inte sjukgymnastiken men den mycket korta utbildningen i akupunktur. Vetenskap och beprövad erfarenhet ställer individualiserad behandlingsstrategi som krav för att akupunktur ska vara effektiv. Detta kan endast välutbildade akupunktörer genomföra.

Gränsen för vad som anses alternativt är inte i alla lägen skarp och har inte heller alltid varit det under läkekonstens skiftande historia. För bara ett tiotal år sedan skrattade många åt akupunkturen, kiropraktiken och naprapatin, men tiderna förändras.

Det samhällsekonomiska värdet av en legitimering av akupunktörer och en framtida högskolestatus innefattandes forskning inom existerande akupunktur-utbildningar är både ekonomiskt och kvalitetsmässigt mycket fördelaktigt.

Vi vill visa på den forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet som finns över akupunkturen samt visa att för att akupunkturen skall vara effektiv krävs flerårig utbildning med individualiserade utförda behandlingar samt att en legitimering har stora samhällsekonomiska fördelar.
Publicerad: |2006-07-21|

X