Sjukvården behöver akupunktur | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av: Text och bild:Håkan Ericsson

Ledarsidan Gotlands Tidningar 8/7 2008 – Almedalsveckan

Vården är väldigt revirstyrd och trots allt prat om att sätta patienten i centrum, så känner sig många patienter helt styrda av läkare och övrig vårdpersonal.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund erkände på diskussionen igår, att det finns ett revirbevakande inom sjukvården mellan olika yrkesgrupper och delar av organisationen.
Vårdförbundet inledde Almedalsveckan med en debatt om vem som bestämmer över vården. Trots att återkommande enkäter bland patienterna visar, att de som kommit i kontakt med sjukvården är väldigt nöjda med vården, finns de som är besvikna över bemötandet. Många upplever det svårt att få kontakt med sjukvården. Dessa talsvarstelefoner är ett hinder för många. Och väl inne i sjukvården, så är det läkare och sjuksköterskor som bestämmer utifrån den diagnos som ges.

Rädda öns strokeenhet
Från den gotländska strokevården vittnades om att själva vården på strokeenheten på Visby lasarett var jättebra. Det är viktig att den blir kvar. Men sedan när man kommit hem, så kände sig många strokepatienter bortglömda. Trots att den viktiga eftervården och rehabiliteringen är avgörande för patientens livkvalité.
Hela diskussionen kretsade kring problemet att få en verklig fokusering kring patienten i ett helhetsperspektiv. Sjukvårdens revirgränser stänger ute viktiga vårdkompetenser som akupunktur och liknande vårdkompetenser.
Idag kostar det 300 kronor att besöka lasarettet för att få den vård de kan ge där. Ska vi gå och få akupunktur kostar det nästan det dubbla. Det är helt fel. Akupunktur är ju en vetenskapligt styrkt behandlingsmetod och är mycket länge beprövad. De som är akupunktörer har en treårigt utbildning och har genom sin egen organisationen ett auktorisationssystem med etiska regler och försäkringar.
Jag tycker att akupunkturen är en vårdmetod som borde inlemmas i samhällets vårdkompetenser. Riksdagen borde lagstifta, så akupunktur jämställs med övrig sjukvård, så att det inte blir dyrare att få akupunktur, än ett läkarbesök på lasarettet. Riksdagsledamoten Christer Engelhardt (s) var med i Vårdförbundets debatt. Han erkände att denna fråga inte fanns på den politiska dagordningen. Då tycker jag han ska se till till att den hamnar där,

Erkänn akupunkturens styrka
Skriv en motion om att få in akupunkturen i de erkända vårdformerna, Christer Engelhardt! Det är ett steg för att ta ett helhetsgrepp på patienternas situation och att visa att det inte bara är läkaren, som kan allt.
Idag är svensk sjukvård alldeles för läkarstyrd. Anna-Karin Eklund gav ett exempel. Vårdval Stockholm premierar läkartid för ersättning till vårdcentralerna. Istället för att styra genom att likställa tid från läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, akupunktörer, kuratorer och alla andra yrkesgrupper, som bidrar till att göra patienten så frisk som möjligt.
Per-Olof Jacobsson (c), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, nämnde att det finns en framtidsplan för öns sjukvård, där en bredare personalbesättning ska finnas på vårdcentralerna för att kunna arbeta patientcentrerat och inte diagnosstyrt. Den börja bli några år gammal den framtidsplanen. Vad jag minns var den riktigt bra där vårdcentralerna skulle ha riktigt bred kompetens som kunde arbeta både förebyggande och rehabiliterande.
Om vi nu på Gotland ska lägga ut vårdcentraler på entreprenad, borde kraven vara att de är bättre och med bredare kompetenser än dagens vårdcentraler. Inte fastna vid läkarbesättningen, utan prioritera andra yrkesgrupper också.

Patienten ska ha mer makt
Sjukvården är alldeles för läkarstyrd och revirstyrd. Det tycker jag framgick helt klart av Vårdförbundets mycket viktiga och tankeväckande diskussion om vem som bestämmer över vården. Vi når inte en förändring mot ett mer patientcentrerat arbetsätt i sjukvården genom att privatisera vården.
Tvärtom behövs det starka politiker både lokalt och nationellt, som i dialog med sjukvårdens anställda, bygger om sjukvårdens organisation, så det tas ett helhetsgrepp på patienten och där patienten är en aktör. Inte ett diagnostiserat kolli.

Gotlands Tidningar
Publicerad: |2008-07-07|

X