Speciella behandlingsprinciper i Kinesisk Medicin | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av: Av Dr. Jin Lan. Översatt av Thomas Frithiof

Bland de grundläggande principerna för att behandla sjukdomar i kinesisk medicin finns grundläggande strategier som; ”kyla hetta”, ”värma kyla”, ”tonifiera tomhet/svaghet”, ”behandla överskott med utrensning”. Samtidigt finns det andra behandlingsprinciper som skiljer sig från de grundläggande. Till exempel: ”behandla rörelse med rörelse (movement)”, ”behandla blockering med blockering”, ”behandla kyla med kyla” och behandla hetta med hetta”.

1. Att behandla rörelse med rörelse
Den här behandlingsprincipen, att behandla rörelse med rörelse används när man behandlar sjukdomar som lös avföring, frekvent urinering eller svettning med utrensande metoder som purgering eller att öka diuresen. Det är en kliniskt sett bra metod. Till exempel vid dysenteri där frekvent avföring är ett huvudsymtom. Dysenteri behandlas inte med örter som minskar diarré, utan med örter som håller tarmarna öppna (cathartics) till exempel medicinsk rabarber-rot (Da Huang), betelnöt (Bing Lang), omogen bitter apelsin (Zhi Shi) och örtrecept som innehåller dessa örter som till exempel Mu Xiang Bing Lang Wan och Zhi Shi Dao Zhi Wan och så vidare.
Ett annat exempel är en infektion i urinvägarna där huvudsymtomet är frekvent urinavgång. Istället för att minska frekvent urinavgång så används örter som ökar diuresen till exempel talk (Hua Shi) trampört (Bian Xu), grobladsfrön (Che Qian Zi), Aristolochia Guan Mu Tong och örtrecept som Ba Zheng San.
Varför används dessa metoder? Vad det gäller dysenteri så finns förutom diarré ofta abdominella kramper före defekation, svårt att hålla igen defekation, smärtsam defekation, lite avföring och en känsla av rektal prolaps. Vid infektion i urinvägarna så finns tillsammans med trängningar och ökad diures ofta svårt att hålla igen urinen eller till och med inkontinens samt smärtor.
Alla dessa symtom anses i TCM bero på stagnation av en patogen i Tjocktarmen och Blåsan. Om metoder för att eliminera patogenerna inte används så går dessa sjukdomar inte över. Att använda purgation för tarmarna och ökad diures för urinvägspatogener gör att den underliggande orsaken och patogenerna kan drivas ut via Blåsans och Tarmarnas elimineringsfunktion. Om vi skulle använda de vanliga metoderna att behandla motsatserna, kyla mot hetta och så vidare, så skulle vi bara behandla ytan det vill säga frekvent avföring eller urin.med att astringera. Den stagnerande patogenen skulle inte kunna drivas ut även om symtomen tillfälligt skulle kunna kontrolleras så skulle de snart återvända och i vissa fall även bli värre.

2. Att behandla obstruktion med obstruktion
Den här behandlingsmetoden involverar behandling av sjukdomar beroende på bland annat ”Pseudo obstruction” genom att tonifiera på olika sätt. Att till exempel behandla symtom som betryckthet i epigastriet eller abdominella spänningar genom att stärka Mjälten. Vi vet att tonifiering är en metod att behandla svaghetstillstånd (tomhet) och att tonifierande örter ibland har bieffekter som att öka spänningar, så hur är det då möjligt att använda tonifikation för att behandla sjukdomar beroende på obstruktion? Det är naturligtvis nödvändigt att ställa en korrekt diagnos. Symtom som spänningar kan delas in i tomhet och överskott och detta är naturligtvis skälet till att behandlingsstrategierna är olika. De flesta fall med fullhetskänsla eller spänningskänsla i bröst och abdomen av tomhets- eller svaghetstyp, så kommer och försvinner symtomen, de alternerar. Symtomen kommer ofta till exempel när magen är tom, blir bättre med mat och lättar med massage. De åtföljs ofta av håglöshet, lös avföring och så vidare. Denna patologiska typ av retention av Qi är ett resultat av en försämrad Yun Hua funktion hos Mjälten. Därför är rätt behandling att stärka Mjälten och Qi med till exempel örtrecept som Xiang Sha Liu Jun Wan som innehåller örter som Codonopsis (Dang Shen), Atractylodes (Bai Zhu), mandarinskal (Chen Pi) och så vidare. Andra exempel på att behandla ”obstruktion med obstruktion” är att framkalla menstruation genom att tonifiera blod för att behandla amenorré beroende på tomhet. Att hålla tarmarna öppna genom att värma och tonifiera Yang för att behandla förstoppning beroende på hypoaktivitet av Njurens Yang.

3. Att behandla kyla med kyla och värme med värme.
Principen att behandla kyla med kyla och hetta med hetta används vid syndrom med ”äkta hetta och falsk kyla” och ”äkta kyla och falsk hetta”. I normala fall så kan etiologi och patologi av sjukdomar faställs med analys och en sammanställning av symtom och tecken (eftersom det ofta är relaterade till varandra). Syndrom beroende på kyla brukar innehålla symtom på kyla som lägre kroppstemp, kyl- känsla i kropp och extremiteter, försämrat smaksinne, stor ljus urin, blek tunga med vit beläggning och så vidare. Syndrom beroende på hetta brukar ha symtom som; värme känsla, rastlöshet, flushar i ansiktet, torr mun och hals, liten mörk urin, röd tunga med torr gul beläggning och så vidare. Vid vissa förhållanden kan det uppträda patologiska förändringar som resulterar i komplexa symtom och tecken som inte förklaras av sjukdomens etiologi. Så kan till exempel en sjukdom vara till sin natur ”fullhet” men ha några symtom som visar på ”tomhet” eller sjukdomen är till sin natur var ”tomhet” men har några symtom som visa på ”fullhet”. Nei Jing förklarar sådana fall på följande sätt: när det finns tomhet i extrem fullhet och tecken på fullhet i extrem tomhet betyder det att vid ett kritiskt stadium i ett fullhetssyndrom så uppträder falska symtom på tomhet och vid ett kritiskt stadium i ett tomhets- syndrom så uppträder symtom på fullhet”. Detta citat visar att TCM-läkare uppmärksammade sådana syndrom långt tillbaka i tiden. På samma sätt kan ett hetta-syndrom ha några symtom på kyla och ett kyla-syndrom kan ha några tecken på hetta. Det är viktigt att differentiera symtom och tecken noggrant för att undvika att ge fel typ av behandling till klienter.
Att behandla kyla med kyla används vid syndrom med äkta hetta och falsk kyla. Detta uppträder till exempel när en febersjukdom nått sitt maximum. Sann hetta kan ses med symtom som hög feber, flushat ansikte, rastlöshet, törst, mörk liten urin, torr gulaktig beläggning, snabb puls och så vidare. Dessa visar sjukdomens sanna natur. Samtidigt kan falska symtom på kyla finnas som frusenhet och kyla i extremiteter som blir allt värre med stigande feber. Då sägs att: ”ju värre den onda hettan blir desto kallar blir armar och ben.” Detta beror huvudsakligen på stagnation och obstruktion av Yang Qi som orsakas av den extrema hettan. Yang Qi distribueras inte till extremiteterna och kan då inte värma dem. Om vi nu skulle misstolka symtomen på kyla och bedöma dem som äkta och till exempel behandla med värmande örter och recept så blir det som att hälla bensin på en eld. Hettan ökar då och extremiteterna blir ännu kallare. Här är det nödvändigt att inte luras av symtomen på kyla och se sjukdomens sanna natur det vill säga hettan och behandla kyla med kyla. Lämpliga örter är de som skingrar hetta och eld, detoxifierar och kyler blod till exempel medicinsk gips (Shi Gao), anemarrhena (Zhi Mu), buffelhorn ((Shui Niu Jiao), obehandlad Rhemannia (Sheng Di), bark av Pion (Mu Dan Pi), Coptidis (Huang Lian), Svart Frossört (Huang Qin) och så vidare. Dessa örter eliminerar patogen hetta för att skingra obstruktionen och befrämjar därmed distribueringen av Yang Qi och då försvinner symtomen på falsk kyla också.
Att behandla hetta med hetta används vid syndrom med äkta kyla och falsk hetta. Detta syndrom orsakas huvudsakligen av svår patogen kyla som tvingar Yang Qi att gå upp till de övre och yttre delarna av kroppen. Yang Qi behövs för att ZangFu och kroppens funktioner ska fungera. Nei Jing säger: ”Yang Qi är för kroppen vad solen är för himmelen. Förlorar man Yang Qi så förlorar man livet på samma sätt som himmelen blir mörk utan solen”. Detta betonar att förlorar man Yang Qi så är det allvarligt och ett sådant tillstånd kan inte behandlas slarvigt. De kliniska manifestationerna visar symtom på äkta kyla som en djup långsam puls, kalla extremiteter, lös vattnig avföring, stor ljus urin och så vidare. Samtidigt finns symtom på falsk hetta som feber och flushat ansikte. Att behandla detta med till exempel örter och recept som kyler eller har en kall natur är som att lägga snö på frost och skulle skada Yang ytterligare. Istället är till exempel örter och recept som värmer det rätta såsom Aconitum (Fu Zi) Kanelbark, torkad Ingefära (Gan Jiang) och så vidare för att skingra kylan och återupprätta Yang Qi. Då försvinner också det falska symtomen på hetta.
Därför kan man se att behandla kyla med kyla inte syftar till att direkt påverka kylan men de försvinner i alla fall och att behandla hetta med hetta inte heller avser att direkt påverka hettan men de försvinner. Dessa exempel på speciella behandlings principer i Kinesisk medicine som diskuterats här har, även om de verkar skilja sig från de mer allmänna behandlingsprinciperna, också som målsättning att behandla orsaken (roten) till sjukdomen.

Publicerad: |2007-09-15|

X