Svensk högskola för akupunktörer planeras

Företrädare för akupunkturutbildningar i Sverige har lämnat in en ansökan till regeringen om att få starta högskoleutbildning för akupunktörer.

Syftet är bland annat att etablera den efterfrågade akupunkturen som en naturlig del av vård-Sverige, med legitimerade utövare och på samma villkor som andra integrativa vårdinriktningar. Det finns mycket internationell forskning om akupunktur och ett viktig syfte med den planerade högskoleutbildningen är att även svenska akupunktörer ska kunna bedriva forskning.

– Det är bara en tidsfråga innan vi startar och följer den europeiska trenden och standarden, säger en av initiativtagarna, Jan Lindborg, som idag är ansvarig för verksamheten på Akupunkturakademin i Stockholm.

I många andra länder utbildas idag akupunktörer på högskolenivå, bland annat i Norge, Tyskland, Storbritannien och USA. I Sverige finns idag sju treåriga utbildningar inom akupunktur, som är godkända av Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin. Även den planerade högskoleutbildningen blir minst treårig och är tänkt som en rikstäckande utbildning. Högskoleutbildningen ska omfatta både akupunktur, traditionell kinesisk medicin, skolmedicin samt forskningsrelaterade akademiska ämnen. Den nya högskolan kommer att samarbeta med andra universitet och högskolor utanför Sverige. Diskussioner förs redan idag med både Norska och kinesiska högskolor.

Akupunktur bygger på traditionell kinesisk medicin och akupunktur klassas idag som vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Idag finns därför inte några juridiska hinder för att regeringen samt Högskoleverket ska godkänna Akupunktörhögskolan. Det finns få behandlingsformer som det forskas samt debatterats så mycket om under de senaste åren.

Sverige har idag cirka 500 yrkesverksamma akupunktörer med en tre årig utbildning och yrkesgruppen utför ca 300 000 behandlingar årligen. Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin välkomnar planerna på ny högskoleutbildning.

– Det finns ett stort behov av yrkesgruppen i vård-Sverige. Men utbildningsklimatet för akupunktörer har varit torftigt i Sverige i en internationell jämförelse och många länder ligger nu före oss på det området. I Sverige förekommer exempelvis vidareutbildningar inom akupunktur på bara några veckor vilket inte får förekomma i andra länder, säger Mats Fredland, ordförande i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin.

För mer information:
Jan Lindborg, B.Chin.Med. och verksamhetsansvarig, Akupunkturakademin i Stockholm.
070-3659131, jan.lindborg@akupunkturakademin.se
Mats Fredland, ordförande, Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin, 073-5847181, fredland@telia.com
Lina Axelsson, pressansvarig, Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin, 070 – 308 29 65, info@akupunkturforbundet.se

Svenska Akupunkturförbundet – Traditionell Kinesisk Medicin är ett yrkesförbund för akupunktörer verksamma enligt traditionell kinesisk medicin. www.akupunkturforbundet.se

X