Almedalen 2013! Har vi råd att tacka nej till 11.9 miljarder?

11 juni 2013
Kategori:
Nyheter
Comments: Kommentarer inaktiverade för Almedalen 2013! Har vi råd att tacka nej till 11.9 miljarder?

Frukostmöte under politikerveckan –

Har vi råd att tacka nej till 11.9 miljarder?

 

Välkomna till Svenska Akupunkturförbundets frukostmöte på PACKHUSKÄLLAREN Strandg. 16, Visby.
Datum: 1, 2 ,3 juli kl. 9.00-10.00.

Vi kommer att informera om Fritt Vårdval, Svenska Akupunkturförbundets SIFO-undersökning och BOT-avdraget. Ett BOT-avdrag skulle innebära en ny folkhälsoreform och minskad belastning på vården.

Om samhället förväntar sig att individen ska ta ett större ansvar för sin egen hälsa fordras ekonomiska incitament. Ett BOT-avdrag vore ett verktyg som stimulerar den enskilde att själv vidta åtgärder för förbättrad egenhälsa. BOT-avdraget ger den enskilde möjlighet att inom givna ramar, avgöra när och vilken typ av vård som ger bäst önskad effekt för hälsa. Till bara halva kostnaden. Vi förväntas välja pensionsfonder och eldistributör, skola och telefonbolag. Men då det gäller vård innebär valet endast vem som får betalt för att ta blodprov eller skriva ut mediciner mot smärta. Fritt Vårdval skulle kunna ge möjlighet till att välja metoder med mindre biverkningar och som involverar den enskilde i planeringen av vägen till egen hälsa.

Beräkningar visar att ett BOT-avdrag skulle minska sjukvårdens kostnader med 11.9 miljarder kronor. Enligt SHA uppgick de totala utgifterna för hälso- och sjukvården inklusive investeringar till 313,7 miljarder kronor 2010, i 2009 års pris.

Av Sveriges 7,6 miljoner skatteskyldiga personer beräknas idag ca 2,5 miljoner ha ett specifikt intresse av att avsätta egna resurser i form av tid och pengar till ett engagemang för sin hälsa.

Hälsa i BOT-sammanhang avser rådgivning inom kost, träning, manuella terapier och samtal. BOT-avdraget omfattar allt som rör fysiskt och mentalt välbefinnande.

BOT-avdraget är helt i linje med regeringens folkhälsoproposition från 2008 där man skriver: ”Regeringen vill främja den enskilda människans intresse, ansvar och möjligheter att ta hand om den egna hälsan”.

Om du vill höra mer om Akupunktur, Fritt Vårdval, och BOT-avdraget så är du välkommen till Svenska Akupunkturförbundets informationstält på Donners plats i Visby!

Datum : 30 juni- 3 juli  kl. 10.00 – 18.00

 

Mats Fredland

Ordförande Mats Fredland 0735-84 71 81

Välkomna!

Mats Fredland, ordförande Svenska Akupunkturförbundet.

Tel.  0735- 84 71 81

 

 

AADSC01813

Fritt vårdval – Äkta akupunktur – Botavdraget

 

 

Läs mer på:

https://www.akupunkturforbundet.se/

http://www.botavdraget.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.