Unik språkmöjlighet och tkm-ordlista | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av: Lars G Holm akupunktör tkm Stockholm

Att förstå och att bli förstådd är viktigt. Språket är ett av de viktigaste områdena för förståelse.

I dag förmedlas mycket på engelska och görs även om till det som kallas svengelska vilket kan göra orden oförståeliga för en engelsktalande. Det är ganska vanligt inom alternativmedicinska kretsar att använda direkta intag av engelska ord eller att försvengelska orden.

Låneord har alltid tagits in. Frågan är bara hur mycket eller litet som tjänar ett gott syfte. Ni känner säker till ord som subsidiaritet, evidens m m.

Inom sjukvården används mycket latin eller liknande svåra begrepp utåt till allmänheten. Latinet är bra att använda inom sin yrkesgrupp men blir oförståeligt eller svårt att förstå för dem som inte jobbar inom fältet. Detta är i dag ett problem.
Det är skillnad i förståelse för många på exempelvis orden neonatalavdelning och nyföddhetsavdelning.

Linné påpekade redan på sin tid svårigheten med för mycket latin. Han önskade fler översättningar till svenska för att fler människor skulle bli delaktiga i forskning och av kunskaper. Han var inte alls motståndare till latinet men ville ha jämvikt i förhållande till landets språk. Vi kan kalla det demokratisering.

Det finns en utveckling av språket som är ganska negativ i Sverige i dag. Idag finns det domäner där svenska skall utgå. Universiteten godkänner avhandlingar enbart på engelska. Avhandlingar även på svenska behövs inte längre (?). Detta är ett problem eftersom det krävs en hel del kunskap för att verkligen kunna förstå en engelsk text och då i synnerhet en vetenskaplig. Många studenter har också problem att tydliggöra avhandlingarna på engelska när de verkligen skall redogöra för dem.

Jag upplever att vi har en liknande utveckling inom vår yrkesgrupp, alltså vi akupunktörer. Det finns massor av ord för samma sak vilket kan bli förvirrande ibland. Exempelvis ordet dispersera, eliminera (skingra) m fl ord. Förkortningen tcm i svensk text förekommer istället för tkm som är den rätta förkortningen i svensk text. Om vi hade skrivit traditionell cinesik medicin vore det rätt.
Också översättningar, såsom medicin enligt sytematisk korrespondens från medicine of systematic correspondence kan översättas på ett bättre sätt med tydligare förståelse.

Då sjukdomsbehandling till stor del kräver att vi kan samtala och förstå för att påverka, behandla; lika mycket som rätt behandlingspunkter ger ett klart budskap till kroppen är ordens betydelse och förståelse viktiga för läkning.

En idé vore om tkm-skolorna kunde utarbeta en liten svensk gemensam TKM-ORDBOK (även med engelska ord) där de gamla kinesiska medicinska skrifternas poetiska, naturnära och talande bildspråk översätts till mer förståelig svenska. Vi har ju mycket inom svensk kulturbakgrund och natursyn som liknar den äldre kinesiska filosofiska hållningen och vi borde värna båda.

Exempel på ett upplägg av en TKM-ORDBOK:
——————————————-
SVENSKA
Skingra = ex. att minska ett överskott

KINESISKA
= kinesisktt ord för skingra

ENGELSKA
= disperse
——————————————-
SVENSKA
TKM = Förkortning för traditonell kinesisk medicin

KINESISKA
= kinesiskt ordför tkm

ENGELSKA
= TCM / Traditional Chinese medicin
——————————————–
Det här var några målarstreck, några tankar över orden och samtalens betydelse för att bli förstådd och för läkedom.
Jag tror vi har mycket att vinna på att inte bli som landstinget där man många gånger talar över dem som är behövande.

Här har vi en unik språkmöjlighet rörande förståelsen mellan behandlare och behövande; ett tydligt klargörande och bevarande av traditionell kinesisk läkekonsts bildspråk och tydliga liknelser.

Publicerad: |2007-09-30|

X