Upprop om medicinska valmöjligheter samt lite om moms | Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell Kinesisk Medicin

Av Lars G Holm

Det var inför förra valet som både enskilda alternativa behandlare och nya föreningar bestående av alternativa behandlare börjat uttrycka krav på fler vårdformer för våra gemensamma skattepengar.

Bland andra Hälsonätverket Orsa-Mora i Dalarna, har tagit fasta på en artikel skriven av Christina Doctare i Svenska dagbladet den 13/2 -06 och delgett politiker innehållet.
Doctare föreslår i artikeln ett BOT- avdrag för den enskilde medborgaren alltså ett avdrag för vårdformer utanför landstinget såsom massage eller traditionell akupunktur. Doctare hänvisar till det nuvarande ROT-avdraget på 35 000 kr som finns för förbättringsarbeten på slitna hus vilket gett många manliga hantverkare jobb. Doctare menar att även ett BOT- avdrag skulle skapa många nya arbetstillfällen inom privat vård och då särskilt åt kvinnor.
Doctare understryker att nuvarande vårdform inom landstinget inte uppfyller medborgarens önskan och behov av en fungerande och rättvis vård. Hon pekar på skenande sjukvårdskostnader som i förhållande till utläggen inte ger tillräckligt god verkan trots de stora utläggen av våra skattepengar.
Upprop om BOT – avdrag har även sänts ut till flera av våra medlemmar genom en e-postlista. Problemet med sådana e-listor är dock att vissa inte kan vidarebefordra namnunderskrifterna rätt och så uteblir resultatet.
Moms
BOT-avdraget är ett av flera bra aktioner för bättre hälsa och medborgarinflytande. Här kommer ett till, angående moms.
Hörde av en kollega att en kvinnlig tkm-akupunktör i mellansverige får patienter genom remiss. En läkare skriver att patienten behöver akupunktur och då förvandlas tkm-behandlingen till en momsfri behandling på grund av att det är landstingets läkare som föreskriver akupunkturbehandling.
Detta betyder att tkm-behandlingen blir mindre kostsam för den som söker vård med tkm-akupunktur. Samtidigt sker ett öppnande eller samverkan mellan olika vårdformer.
Vad jag uppfattat så är också läkare skyldiga att stödja den behandling som en patient blir hjälpt av om inget annat hjälper inom landstinget. Har jag fel angående detta? En läkare skall ju alltid se till patientens bästa.
För att återgå till momsen; som flera av er vet kan man få mycket olika svar av skattemyndigheten om moms så det kanske känns en aning osäkert kring förfarandet med remisser till oss. Eller är det grönt ljus för detta? Vet någon någonting om detta.

Från det ena till det andra. Om det i framtiden blir upphandlingar av tkm-akupunktur borde vi ha ett rekommenderat gemensamt minimipris för oss tkm-are. Ett rekommenderat lägsta pris som vi beslutar om på ett årsmöte så att det inte uppkommer oskäligt låga dumpade priser.

Vad fakturerar sjukgymnasterna för pris för en åtgärd med sjukgymnast-akupunktur?

Lars G Holm – Akupunktör tkm
Publicerad: |2007-09-15|

X