Utbildning

utbildningGodkända utbildningar i traditionell kinesisk akupunktur och skolmedicin

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin samarbetar idag med flera skolor i Sverige. Skolorna har tät kontakt med förbundet och regelbunden kvalitetskontroll sker av godkända skolor. För medlemskap i förbundet krävs utbildning i traditionell kinesisk akupunktur samt skolmedicin.
Svenska Akupunkturförbundet godkänner enbart utbildning vad gäller akupunktur på människor.

Studentmedlemskap Ett mycket förmånligt studentmedlemskap går att lösa i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin. Medlemskap kan lösas om du påbörjat och läser akupunkturutbildning eller basmedicin enligt förbundets kursplan. I studentmedlemskapet ingår två seminariehelger årligen. På dessa helger inbjuds nationella och internationella föreläsare inom ämnet traditionell kinesisk medicin. Vidare ingår tre nummer av medlemstidningen Akupunktören årligen. Dock ingår ej rösträtt vid förbundets medlemsröstningar samt ej rätten att använda förbundets namn och logo. Studenter kan teckna en patientansvarsförsäkring för 1200 kronor. Kontakta förbundet för ytterligare information.

Klicka för att ladda ned dokument:
Studieplan och målbeskrivning TKM

Studieplan och målbeskrivning Basmedicin  

 

Godkända utbildningar i akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin i  alfabetisk ordning:

Ahremark Akupunktur & Utbildning
Hjortstorpsvägen 1, 703 66 Örebro
Tel: 019-101088
Kursansvarig: Ulf Ahremark
Kursort: Stockholm och Örebro
e-mail: info@klassiskakupunktur.se
www.klassiskakupunktur.se

 

Akupunkturakademin
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm.
Tel: 08-96 65 64
Mobil nr: 070 365 9131
Kursansvariga: Jan Lindborg och Peter Torssell
Kursort: Stockholm
e-mail: info@akupunkturakademin.se
Hemsida: www.akupunkturakademin.se

 

Jian Shi De
Arsenalsgatan 8, 411 20 Göteborg.
Tel: 031-13 59 13
Kursansvarig: Jens Starborg
Kursort: Göteborg
e-mail: jianshi@jianshi.com

 

Nei Jing Akademien
Östertullsgatan 18 B, 521 42 Falköping
Kursansvariga: Jan Winbo och Stina Norbye
Kursort: Falköping
e-mail: info@neijing.se
Hemsida: www.neijing.se
Tel: 0515 – 823 23/ 0739 882325

 

Svenska Institutet för Kinesisk Läkekonst
Kopparvägen 41 b, 791 41 Falun
Tel 023-23457
Kursansvarig: Reijo Pöyhönen
Kursort: Falun
e-mail: reijo007@gmail.com
Hemsida: www.sikl.se

 

Södra Skolan för Kinesisk Medicin
Lervägen 20, 227 30 Lund.
Tel: 046-13 88 63
Kursansvarig: Louis Womack
Kursort: Lund
e-mail: louis.womack@gmail.com

 

VEDIC Akupunkturutbildning
Brömsgården, Sparbanksgatan 4A, 793 31 Leksand
Tel: 0247- 145 44
Kursansvarig Susanne Lindström
Kursort: Leksand
e-mail: info@vedicakupunktur.se
Hemsida: www.vedicakupunktur.se
Start ny utbildning TCM januari 2019

 

Wu Xing Skolan
Skolgatan 36 A, 90325 Umeå
Tel: 090-17 88 44
Kursansvarig: Kerstin Widing
Kursort: Umeå
e-mail: info@widings.se
Hemsida: www.widings.se

 

Utbildning i basmedicin/skolmedicin som uppfyller den kursplan som är antagen i
Svenska Akupunkturförbundet –Traditionell Kinesisk Medicin.

För att kunna bli godkänd som aktiv medlem, akupunktör enligt traditionell kinesisk medicin, behövs förutom utbildning i akupunktur även skolmedicinsk utbildning, så kallad basmedicin, för medlemskap.
Svenska Akupunkturförbundet – TKM följer hela tiden utvecklingen av utbudet i basmedicinutbildning i Sverige. Nedan ser du de utbildningar som i dagsläget uppfyller förbundets målbeskrivning/kursplan motsvarande 60 högskolepoäng

Godkänd basmedicin för medlemskap uppfylls även genom i Sverige godkänd examen till: läkare,
tandläkare, sjuksköterska, fysioterapeut, naprapat samt kiropraktor.

Om Ni är en skola som bedriver utbildning i basmedicin och vill få in den i listan nedan så välkomnar vårt förbund en dialog med Er.

 

Godkända skolemdicinska/basmedicinska utbildningar i alfabetisk ordning:

Akupunkturakademin
Solängsvägen 188, 192 54 Sollentuna.
Tel: 08-96 65 64
Kursansvarig: Nora Kerekes
Kursort: Stockholm
e-mail: info@akupunkturakademin.se

(för närvarande ingen kursverksamhet inom basmedicin)

 

Arcanum Block 1+2
Utbildningsansvarig Birgitta Williams
Box 83
454 21 Brastad
Tel: 0523-477 00, 0768-648000
E-post: arcanum.utbildning@gmail.com
Hemsida: http://arcanum-homeopati.se

Kursstart fyra gånger per år. Internetbaserad distansutbildning.

 

Axelsons Gymnastiska Institut
Box 6475, 113 82 Stockholm.
Tel: 08-545 459 00
E-post: info@axelsons.se
Hemsida: www.axelsons.se
Steg 1, 2 och 3 i basmedicin krävs för godkännande.

(för närvarande finns bara steg 1)

 

Nei Jing Akademien
Östertullsgatan 18 B, 521 42 Falköping
Tel: 0515 – 823 23
Kuransvarig: Jan Winbo
Kursort: Falköping
e-mail: stina@neijing.se
Hemsida: www.neijingakademin.se

 

Skandinaviska Osteopathögskolan
Kapellplatsen 4, 411 31 Göteborg
Telefon: 031-16 08 05
Fax: 031-16 08 09
e-post: skos@osteopatskolan.se
Hemsida: www.osteopatskolan.se

 

VEDIC Akupunkturutbildning
Brömsgården, Sparbanksgatan 4A, 793 31 Leksand
Tel: 0247- 145 44
Kursansvarig Susanne Lindström
Kursort: Leksand
e-mail: info@vedicakupunktur.se
Hemsida: www.vedicakupunktur.se
Start ny utbildning oktober 2018

 

Har du gått en utbildning eller fristående kurser i Basmedicin vid annan skola än de skolor som finns listade här? För att ge dig en möjlighet att eventuellt kunna få dina samlade studier godkända efter en utvärdering har vi valt att inleda samverkan med en utomstående och oberoende konsult som har den rätta kompetensen att utföra en sådan utvärdering. Kostnaden för denna utvärdering står du som enskild sökande för och avgiften beräknas till max 3000 kronor beroende på hur många timmars arbete en genomgång av ditt material kräver.

Svenska Akupunkturförbundet –TKM erbjuder att förmedla kontakten till den oberoende konsulten men frånsäger sig allt ansvar att stå för de kostnader som denna utvärdering innebär!

Är du intresserad av att gå vidare med att anlita vår konsult vänligen kontakta medlem@akupunkturforbundet.se

 

X