WHO om akupunktur

Mycket finns att läsa om akupunktur på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida. Här några länkar till det:

WHO – Traditional Medicines Världshälsoorganizationen WHO – Traditionell medicin startsida.

WHO förordar att Alternativ och Komplementär medicin, t ex Traditionell Kinesisk Akupunktur/ Klassisk Akupunktur integreras i sjukvårdssystemet för att bl a spara på världens resurser. Läs mer om det här: WHO- Traditional Medicine Strategy 2014 -2023 pdf

WHO,  listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier. Klicka på länken nedan.
Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials

WHO har utarbetat riktlinjer för klinisk forskning på akupunktur. Dem hittar du här! Guidelines for clinical research on acupuncture

WHO’s standardnomenklatur för akupunktur hittar du här.

 

X