WHO´uppmaning att göra komplementära metoder tillgängliga, hur ser partierna på den? |

12 september 2014
Kategori:
Blogg
Comments: Kommentarer inaktiverade för WHO´uppmaning att göra komplementära metoder tillgängliga, hur ser partierna på den?

Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar medlemsländerna att verka för bättre tillgänglighet till komplementära metoder som t.ex. Klassisk Akupunktur och Ayurvedisk medicin. WHO pekar också på vikten av att bedriva forskning och reglera hanteringen för att främja säker användning av effektiva behandlingsmetoder.

Vi frågade partierna hur de såg på detta, och med vilken strategi som deras parti arbetade för detta, och om de kunde se något resultat av strategin.

 

Centerpartiet svarar: “Skolmedicinen har mycket att lära av de metoder som finns inom komplementär och alternativ medicin – till exempel vad gäller helhetssynen på människan. Centerpartiet tycker att det är positivt om en större evidensbas kan byggas ut genom forskning och studier.”

Folkpartiet svarar: “WHO kan bara utfärda rekommendationer till länderna. I Sverige har vi en lång tradition att behandlingar inom hälso- och sjukvården ska vara evidensbaserade. Därför är vi positiva till att komplementär och alternativ medicin genomgår kliniska prövningar och därefter  evidensprövas innan man tar ställning till om den bör införlivas i den reguljära medicinen.”

Vänsterpartiet:  Vi är tillfreds med hur hälso- och sjukvården samt berörda myndigheter arbetar med dessa frågor och ser ingen anledning att ändra gällande regelverk.

Socialdemokraterna svara : “Vi kan inte se något resultat av arbete med direktivet. Vad som bör göras och hur det ska gå till är något som måste analyseras vidare. Vi har inte möjligheter att i opposition utreda denna fråga.”

Miljöpartiet menar att det är en viktig uppgift, att det är viktigt att forskning i området bedrivs.

I samma linje går de övriga partiernas svar, utom Feministiskt Initiativ där den som svarade inte visste om att WHO har uppmanat länderna att arbeta med frågan. De anser dock att det finns ett viktigt utvecklingsområde då det gäller möjlighet att ge gemene man större tillgång till fler hälsobevarande behandlingsmetoder.

Vad kan representanterna för det parti ni tänker rösta på, om WHO´s uppmaning och orsakerna till uppmaningen?

Vad vet du själv? Här kommer en länk där det finns information att använda i samtalen med politikerna.

(WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf

och
http://macaubusinessdaily.com/Society/Traditional-medicine-slow-climb-towards-global-respect)

 

Comments are closed.

X